PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2004, 55(1): 21-25

Przewidywane kierunki zmian w polskim ustawodawstwie kosmetycznym
[Expected direction changes of Polish law concerning cosmetics]

K. Karłowski, B. Śmietanka, U. Biernat, I. Burzyńska, K. Pawłowska

STRESZCZENIE
W związku z przystosowywaniem polskiego ustawodawstwa do prawa krajów Unii Europejskiej w zakresie kosmetyków, 12 maja 2002 r. weszła w życie Ustawa o kosmetykach z dnia 30 marca 2001 r. (Dz.U. Nr 42, poz. 473., 2001 r.). Ustawa ta obejmuje rozporządzenia wykonawcze w sprawie: kategorii produktów będących kosmetykami; list substancji niedozwolonych do stosowania w kosmetykach, dozwolonych do stosowania z ograniczeniami; określenia wzoru formularza przekazania danych do krajowego systemu informowania o kosmetykach wprowadzanych do obrotu oraz sposobu ich gromadzenia w tym systemie; informacji, jakie powinien zawierać wniosek o wyrażenie zgody na nieujawnianiu na opakowaniu jednostkowym nazwy składnika kosmetyku; określenia procedur pobierania próbek kosmetyków oraz procedur przeprowadzania badań laboratoryjnych. Dyrektywa 2003/15/EC opublikowana w Official Journal of the European Union L. 66/26 ukazuje kierunek zmian, które w przyszłości zostaną dokonane w polskim ustawodawstwie dotyczącym kosmetyków.

 

ABSTRACT
In connection with adaptation polish law to UE regulations, new polish Act on cosmetics was published. There were also prepared regulations concerning: lists the substances forbidden to be used in cosmetics, permitted to be used in cosmetics only with restrictions, allowed colouring agents, preservatives and UV filters, rules of non-inclusion of one or more ingredients on the list used for the labelling, establishing National System for Informing about Cosmetics and methods of analysis necessary for checking the composition of cosmetic products. Publication in Official Journal of the European Union L. 66/26 Directive 2003/15/EC shows direction necessary changes in polish Act on cosmetics.

Downloads: 1187