PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2005, 56(1): 91-96

Produkty zbożowe źródłem żelaza i manganu
[Cereal products as a source of iron and manganese]

A. Kot, S. Zaręba

STRESZCZENIE
Oznaczono zawartość żelaza i manganu w pszenicy, mąkach pszennych, mąkach żytnich, chlebach żytnich i chlebach pszennych w rejonie lubelskim. Badania prowadzono w latach 1999-2003. Oznaczenie przeprowadzono metodą płomieniowej spektrometrii atomowo-absorpcyjnej (FAAS) po uprzednim spopieleniu próby w kwarcowym tyglu w temperaturze 450°C. Zawartość metali w pszenicy, mące pszennej, mące żytniej, chlebach pszennych, chlebach żytnich, w mg/kg, wynosiła odpowiednio: Mn: 24,6-27,1, 2,0-46,9 i 10,9-63,1, 6,2-20,0 i 7,5-26,7 oraz Fe: 24,2-36,0, 8,9-34,7, 10,2-97,5, 6,2-29,1 i 8,7-26,2.

 

ABSTRACT
Measurements of iron on manganese concentrations in wheat, wheat flours, rye flours, rye breads and wheat breads in Lublin province. The study was performed in 1999-2003. Analyses were performed using flame AAS, after dry ashing of samples in quartz crucible pats at 450°C. Heavy metal contents of wheat, wheat flours, rye flours, wheat breads and rye breads were equal to, respectively: Mn: 24.6-27.1 mg/kg, 2.0-46.9 mg/kg, 10.9-63.1 mg/kg, 6.2-20.0 mg/kg, 7.5-26.7mg/kg and for Fe: 24.2-36.0 mg/kg, 8.9-34.7 mg/kg, 10.2-97.5 mg/kg, 6.2-29.1 mg/kg, 8.7-26.2 mg/kg.

Downloads: 897