PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2001, 52(3): 187-201

Polichlorowane bifenyle - toksykologia - ryzyko zdrowotne
[Polychlorinated biphenyls - Toxicology - Health risk]

A. Starek

STRESZCZENIE
Polichlorowane bifenyle (PCB) należą do trwałych zanieczyszczeń środowiska pochodzenia antropogennego. Chemiczna trwałość i lipofilność oraz odporność tych związków na degradację są odpowiedzialne za ich kumulacje w środowisku i organizmach żywych. Żywność, zwłaszcza pochodzenia zwierzęcego, jest głównym źródłem narażenia ludzi na PCB. Niemowlęta, pobierające te związki z mlekiem matki, należą do grupy szczególnego ryzyka. Ostra toksyczność PCB jest niska, podczas gdy przewlekła toksyczność manifestuje się wieloukładowymi zmianami i kancerogenezą. Ryzyko zdrowotne związane z narażeniem na te związki obejmuje zaburzenia proliferacyjne tkanki łącznej, metaboliczne wątroby, endokrynne i rozrodcze. Wskazane jest monitorowanie stężeń PCB w środowisku dla oceny narażenia i ryzyka zdrowotnego.

 

ABSTRACT
Polychlorinated biphenyls (PCBs) were or are manufactured as commercial products. The chemical stability and lipophilicity of these compounds, and their resistance to degradation results in their persistence in the environment and bioaccumulation in animal organisms by entering of various food chains. Food, especially of animal origin, is regarded as a major source of these chemicals for man. Acute toxicity of PCBs is low. However, when absorbed in low doses over longer time periods they can cause changes leading in chloracne and other hypo- and hyperplastic responses, endocrine disorders, hepatotoxicity and porphyria, reproductive toxicity and carcinogenesis. Infants fed with breast milk are at greatest risk. The health risk assessment for environmental exposure to PCBs was also discussed.

Downloads: 2176