PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2008, 59(2): 203-209

Podaż kwasu foliowego i cyjanokobalaminy w całodziennych racjach pokarmowych kobiet z terenu Dolnego Śląska
[Folic acid and cobalamin intake in daily ratio of women from the region of Lower Silesia]

M. Bronkowska, J. Biernat

STRESZCZENIE
Oceniono podaż kobalaminy i kwasu foliowego w całodziennych racjach pokarmowych kobiet (n=960) z terenu Dolnego Śląska. Do tego celu wykorzystano 24- godzinny wywiad żywieniowy. W średniej całodziennej racji pokarmowej wykazano niewystarczające spożycie kwasu foliowego (221,5 mcg), które realizowało 79% zaleceń. W średniej całodziennej racji pokarmowej wykazano niewystarczające spożycie cyjanokobalaminy (2,9 mcg), które realizowało 97% zaleceń. W badanej grupie kobiet wykazano niski poziom wiedzy o znaczeniu tych witamin dla zdrowia oraz potrzebę wzmożonej edukacji prozdrowotnej.

 

ABSTRACT
The aim of paper was to assess the folic acid and cobalamine women (n=960). The information about vitamins intake were collected using 24–hour recall and diet history questionnaire. The intake of vitamins folic acid and cobalamine was too low. The mean folic acid content in the diets of 100 women from Lower Silesia was 221.5 mcg and complied in 79% recommended level. The mean cobalamine content in the diets of 100 women from Lower Silesia was 2.9 mcg and complied in 97% recommended level.In examined group low knowledge about importance role of folic acid and cobalamine in health was noticed. Educational interventions are required to inform women and to increase its intake among them.

Downloads: 831