PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 1996, 47(3): 313-318

Pierwsza izolacja Microsporum racemosum Borelli
[First isolation of Microsporum racemosum Borelli in Poland]

K. Ulfig, M. Terakowski , G. Płaza

STRESZCZENIE

W toku badań grzybów keratynolitycznych w glebach zanieczyszczonych przez wysypiska odpadów komunalnych z hałdy popiołów kopalnianych wyizolowano rzadki gatunek chorobotwórczego dermatofita - Microsporum racemosum Borelli. W niniejszym artykule przedstawiono makro- i mikroskopowe właściwości tego gatunku, jak również przedyskutowano potencjalne ekologiczne czynniki wpływające na występowanie grzyba w gruncie badanej hałdy.

Downloads: 1415