PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2010, 61(1): 21-25

Palmitynian retinylu a redukcja stresu oksydacyjnego u szczurów
[Retinyl palmitate and oxidative stress reduction in rats]

A. Gronowska - Senger, K. Burzykowska, M. Przepiórka

STRESZCZENIE
Celem pracy było zbadanie czy palmitynian retinylu redukuje stres oksydacyjny wywołany wysiłkiem fizycznym. Badania przeprowadzono na rosnących szczurach samcach rasy Wistar, które przez 10 dni biegały na bieżni z prędkością przesuwu 20 m/min. Szczurom podawano palmitynian retinylu w ilości 7,5, 15 lub 60 μg dziennie na zwierzę. Po tym okresie w osoczu oznaczano poziom retinolu, nadtlenki lipidowe i potencjał antyoksydacyjny oraz estry retinylu w wątrobie. Stwierdzono, że palmitynian retinylu redukował stres oksydacyjny wywołany wysiłkiem fizycznym, a efektywność tego procesu nie zależała od dawki podanego palmitynianu.

ABSTRACT
 The effect of retinyl palmitate dose on oxidative stress reduction induced by physical activity was the aim of study. The experiment was carried out on Wistar strain males rats, which were trained by running on trademill with speed 20 m/min. during 10 days. The rats were administered with 7,5, 15 or 60 μg of retinyl palmitate daily to each one. The level of retinol, lipid peroxides, antioxidant potential in serum and retinyl esters in liver were measured. It was shown that retinyl palmitate reduced oxidative stress, independently to its daily dose.

Downloads: 1405