PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2001, 52(4): 347-351

Oznaczanie tlenku węgla we krwi metody mikrodyfuzji
[Determination of carbon monoxide in blood by means of microdiffusion]

J. Czogała, J. Nowak, W. Wardas

STRESZCZENIE
Opracowano mało pracochłonną i niekosztowną mikrodyfuzyjną metodę oznaczania HbCO we krwi w niskich zakresach stężeń przeznaczoną do oceny narażenia biernych palaczy na tlenek węgla. Niezbędna do oznaczeń ilość krwi wynosiła 0,15 ml. Średnia precyzja opracowanej metody oznaczania tlenku węgla w przeliczeniu na HbCO w zakresie stężeń od 1 do 5%, od 3 do 12% i od 5 do 20% wynosiła odpowiednio 5,96; 4.09 i 2.14.

 

ABSTRACT
There was developed a little-work-consuming and non-expansive microdiffusion method of carboxyhaemoglobin determination in blood, in low range concentration. It can be used in the assessment of passive smokers’ exposure to carbon monoxide. The amount of blood necessary for the determination was 0.15 ml. An average precision of the developed method of the carbon monoxide determination (converting into HbCO) for the concentration ranged from 1 to 5 %, from 3 to 12 % and from 5 to 20 % was respectively 5.96, 4.09 and 2.14.

Downloads: 1122