PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2001, 52(3): 219-224

Oznaczanie śladowych ilości Cu, Cd, Pb, Co i Ni w materiale roślinnym techniką ICP-AES
[The determination of Cu, Cd, Pb, Co and Ni in plant material with the use of the ICP-AES method]

B. Mikuła, B. Puzio

STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono możliwość zastosowania nośników nieorganicznych do wydzielania śladowych zawartości metali ciężkich z roztworów wodnych. Określono optymalne warunki współstrącania jonów Cu(II), Cd(II), Pb(II), Ni(II) i Co(II) z Mg(OH)2 i oznaczania metodą ICP-AES. W rezultacie opracowano prostą metodę grupowego zagęszczania i oznaczania powyższych metali w próbkach materiału roślinnego.

 

ABSTRACT
The purpose of the study was utilization of emission atomic absorption spectrometry with excitation in induction-coupled plasma for determination of Cu(II), Pb(II), Cd(II), Co(II) i Ni(II) in plant material. The possibility of using inorganic carrier for separation of trace amounts of heavy metals from aqueous solution is presented. Optimal conditions for coprecipitation of metal ions with Mg(OH)2 as well as for their determination by means of the ICP-AES method are described. The conditions of heavy metals separation and concentration make possible determination of the metals in the concentration from 0.01 to 0.20 μg/ml by the ICP-AES. As a result simple method was elaborated for group concentration and determination of the above mentioned metals in samples of plant material. The studied food products were mineralized with concentrated HNO3, HClO4 and perhydrol. The method of preconcentration and determination was used for metals determination in dairy products in concentrations about 5 ⋅ 10-5 %. As a result simple and economical method was elaborated for group preconcentration and determination of the above mentioned metals in samples of plant material.

Downloads: 3598