PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2008, 59(1): 103-111

Opracowanie metody oceny podatności materiałów kontaktujących się z wodą przeznaczoną do spożycia na powstawanie obrostów mikrobiologicznych
[Elaboration of the method for assessment of susceptibility to microbial growth of materials contacting with drinking water]

M. Szczotko, B. Krogulska, A. Krogulski

STRESZCZENIE
Celem badań było sprawdzenie przydatności prototypowego urządzenia przepływowego do badań podatności na obrosty mikrobiologiczne materiałów kontaktujących się z wodą. Badania podatności materiałów na obrost mikrobiologiczny prowadzono metodą oznaczania ogólnej liczby mikroorganizmów oraz oznaczania poziomu ATP w wymazach z powierzchni materiałów umocowanych w aparacie przepływowym. Badania prowadzone były przez 16 tygodni, co 2 tygodnie z powierzchni materiałów pobierano wymazy, z których wykonywano odpowiednie oznaczenia. Zarówno w przypadku oznaczeń ogólnej liczby mikroorganizmów jak i oznaczeń poziomu ATP wykazano wyraźne różnice podatności na obrost mikrobiologiczny pomiędzy materiałami dopuszczonymi (kontrola negatywna) i niedopuszczonymi (kontrola pozytywna) do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia. Wartości ogólnej liczby mikroorganizmów i poziomu ATP w kontroli negatywnej były znacznie niższe niż w kontroli pozytywnej. Wykazano też wyraźną korelację wartości ogólnej liczby mikroorganizmów i poziomu ATP oznaczanego na powierzchni tych samych materiałów. Tym samym potwierdzono przydatność prototypowego urządzenia przepływowego do prowadzenia badań, w kierunku podatności materiałów na obrost mikrobiologiczny.

 

ABSTRACT
Initial methodological study was conducted to determine the susceptibility to microbial growth of different materials applied in contact with drinking water. The purpose of this assay was to elaborate the method for determining the ability of different materials contacting with drinking water to promote microbial growth and to determine possible correlation of results obtained by two analytic methods: inoculation of microorganisms swabbed from materials surface into a medium and ATP level examination. The assay was conducted during 16 weeks in dynamic conditions using continuous flow reactor. Every two weeks swabbes from examined materials were collected and the total number of microorganisms was determined after incubation in 22ºC for 72 hours and in 37ºC for 48 hours respectively. Determination of microorganisms number and ATP level were both examined in water inlet. Difference in susceptibility to microbial growth of different materials used in contact with drinking water was observed. This was confirmed by both analytic methods. Microbial growth on the surface of negative control materials (glass, poliethylene and stainless steel) was several time less intensive than on positive control material (floor finish not destined for contact with drinking water). Correlation between the quantity of microorganisms and ATP level on the surface of the same kind of materials was confirmed. Usefulness of continous flow reactor was confirmed.

Downloads: 825