PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2008, 59(3): 273-281

Ocena zawartości azotanów(V) i azotanów(III) w przedszkolnych racjach pokarmowych
[Assessment of nitrates and nitrites contents in preschool food rations]

A. Wawrzyniak, M. Szczepańska, J. Hamułka, K. Szymczyk2

STRESZCZENIE
W pracy dokonano oceny zawartości azotanów(V) i azotanów(III) w racjach przedszkolnych dzieci w wieku 4-6 lat. Racje pokarmowe pochodziły z przedszkola w Warszawie i oceniane były w trzech porach roku, tj.: jesienią, zimą i wiosną w latach 2005/2006, po 10 z każdego sezonu. Zawartości wymienionych wyżej związków wyliczono na podstawie danych literaturowych. Średnia zawartość azotanów(V) wynosiła od 93 mg NaNO3 wiosną do 131 mg NaNO3 zimą, a przekroczenia wyliczonej wartości dopuszczalnej wahały się od 22 do 72%. Głównym źródłem azotanów(V) w ocenianych racjach pokarmowych były warzywa i ich przetwory dostarczające około 87% całkowitej ich ilości. W przypadku azotanów(III) ich średnia zawartość w racjach dzieci przedszkolnych wynosiła od 0,52 do 0,72 mg NaNO2 i nie przekraczała dopuszczalnego pobrania. Azotany(III) dostarczane były głównie przez warzywa i ich przetwory (39%) oraz przetwory mięsne (23%).

 

ABSTRACT
The aim of this study was evaluation of nitrate/nitrite contents in preschool food rations of children 4 – 6 years old. 30 food rations served in a nursery school in Warsaw within the autumn 2005 – spring 2006 period was taken into account (10 samples per season). The levels of nitrate/nitrite in the food rations were calculated using literature data on nitrate/nitrite content in food products. The amounts of nitrate/nitrite in the examined food rations varied seasonally. The recorded nitrate season means ranged from 93 mg NaNO3 in spring to 131 mg NaNO3 in winter. The values exceeded the nitrate accepted level from 22 to 72%. On the other hand, the recorded nitrite season means ranged from 0.52 mg to 0.72 mg NaNO2 and did not exceed the nitrite accepted level. Vegetables and their products were the main source of nitrates in the evaluated food rations, they contributed about 87% of the total supplied nitrate amount. On the other hand, nitrites were supplied mainly by vegetables, vegetable products (39%), and by meat products (23%).

Downloads: 1265