PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2009, 60(1): 51-57

Ocena wybranych cech stylu życia kształtujących stan zdrowia 16-18 letnich dziewcząt. Cz.I. Stosowanie różnych diet, aktywność fizyczna, palenie papierosów i picie alkoholu
[Assessment of selected features of the lifestyle being conducive to the state of health of 16-18 year old girls. Part I. Dieting, physical activity, smoking and drinking alcohol]

E. Piotrowska, A. Żechałko-Czajkowska, J. Biernat, J. Mikołajczak

STRESZCZENIE
Celem badań była analiza postawy zdrowotnej 409 dziewcząt w wieku 16-18 lat z Wrocławia w trzech obszarach: aktywność fizyczna, zachowania związane ze stosowaniem diety oraz paleniem papierosów i piciem alkoholu. Badania wykazały różne stopnie niedożywienia u 17,4%, nadwagę i otyłość u 11,2%, oraz nieodpowiedni poziom aktywności fizycznej u 60% dziewcząt. Negatywna ocena własnego wyglądu przez 50% dziewcząt przyczyniła się do stosowania diety odchudzającej przez 32% dziewcząt. Badania wykazały również, że 49% dziewcząt paliło papierosy, a 89% okazjonalnie lub w każdym tygodniu piło alkohol.

 

ABSTRACT
The aim of the study was to analyze health attitude of 409 16-18 year old girls from Wrocław in three areas: physical activity, dieting, and smoking and alcohol use. Research indicated different levels of underweight among 17,4% of girls, overweight and obesity among 11,2% of girls, and inappropriate level of physical activity among 60% of girls. Negative self-evaluation of own appearance among 50% of girls contributed to dieting among 32% of girls. Studies indicated as well that 49% of girls smoke, and 89% of girls drink alcohol occasionally or every week.

Downloads: 1150