PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2010, 61(3): 265-268

Ocena wpływu wybranych czynników stylu życia na spożycie likopenu u kobiet
[The influence of selected lifestyle factors on lycopene intake by women]

A. Wawrzyniak, A. Sitek

STRESZCZENIE
W pracy oszacowano spożycie likopenu metodą 4-dniowego bieżącego notowania wśród 100 kobiet w wieku 19-81 lat z województwa mazowieckiego oraz określono czynniki, które wpływają na wielkość spożycia. Badanie przeprowadzono w czerwcu – lipcu 2006 roku. Oceniono, że dzienna racja pokarmowa badanych kobiet zawierała 4,51 mg likopenu. Oceniono, iż wiek, miejsce zamieszkania, poziom wykształcenia, praca zawodowa, palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, kawy oraz aktywność fizyczna czy wskaźnik BMI nie wpływały, w sposób istotny statystycznie, na spożycie likopenu, jednak zaobserwowano pewne zależności, tj. wyższe spożycie tego karotenoidu u osób starszych, mieszkających w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców, z wyższym wykształceniem, aktywnych fizycznie oraz z niższym BMI.

ABSTRACT
 The aim of the study was to estimate dietary intake of lycopene by the group of 100 women aged 19-81 years from Central Poland and assess the influence of selected lifestyle factors on the intake of carotenoid. The study was carried out in the year 2006 (June - July) with the use of 4-day dietary food records. The mean intake of lycopene was 4.51 mg/person/ day. In the present study a statistically significant relationships were not found between lycopene intake and age, place of dwelling, level of education, occupation, smoking status, alcohol drinking and coffee consumption, level of physical activity or BMI categories. However, some relations were observed e.g. the elderly, people living in big cities (over 100.000 inhabitants), people with higher level of education or physical activity and people with lower BMI categories consumed

Downloads: 1481