PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2003, 54(4): 417-425

Ocena wartości energetycznej i odżywczej posiłków przedszkolnych
[Evaluation of energy and nutritive value of nursery schools meals]

H. Grajeta, R. Ilow, A. Prescha, B. Regulska-Ilow, J. Biernat

STRESZCZENIE
W posiłkach przedszkolnych oznaczano wartość energetyczną i zawartość składników odżywczych metodą analityczną oraz obliczeniową za pomocą programu komputerowego Nutritionist IV firmy First DateBank z polską bazą danych. Stwierdzono istotną statystycznie korelację wyników uzyskanych obiema metodami. Średnia racja przedszkolna dostarczała w ilościach zalecanych takich składników jak: żelazo, wapń, cynk, wit. B1 oraz % energii z białek, tłuszczy i węglowodanów. W ilościach wyższych niż zalecane średnia racja przedszkolna dostarczała energii i % energii z nasyconych kwasów tłuszczowych oraz białek, tłuszczów, cholesterolu, węglowodanów, błonnika, magnezu, potasu, fosforu, miedzi, a także witamin A, E, C, B2 i B6. Jedynie średnia zawartość wit. PP oraz % energii z kwasów tłuszczowych jedno- i wielonienasyconych w badanych posiłkach była niższa od ilości zalecanych. Stwierdzono, że istnieje tendencja dostarczania dzieciom w posiłkach przedszkolnych nadmiernych ilości energii i większości składników odżywczych.

 

ABSTRACT
The energy value and content of nutritive components in nursery school meals have been evaluated by analytical method and calculated by Nutritionist IV computer program with Polish data base. A significant correlation between analyzed and calculated values has been observed. An average nursery school meal covered recommended intake of iron, calcium, zinc, vit. B1 and % of energy from proteins, fats and carbohydrates. An average nursery school meal covered above recommended intake of total energy and % of energy from saturated fatty acids, proteins, fats, cholesterol, carbohydrates, fiber, magnesium, potassium, phosphorus, copper and vitamins A, E, C, B2 i B6. Only the average content of vit. PP and % of energy from mono – and polyunsaturated fatty acids in analyzed nursery school meals has been below the recommended intake. The results indicate that there is a tendency to supply energy and some of nutritive components in nursery school meals above the recommended intake.

Downloads: 4127