PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2005, 56(1): 97-102

Ocena stanu sanitarnego wody z popularnych wśród mieszkańców Łodzi ujęć wodnych
[Sanitary evaluation of water taken from the popular water intakes used by the inhabitants of Łódź]

D. Białasiewicz, J. Królasik

STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena mikrobiologiczna wody z ujęć na terenie Łodzi masowo odwiedzanych przez jej mieszkańców, bezpośrednio po pobraniu i po okresie 48 godzinnego przechowywania tej wody w temperaturze 0-4 ºC i w temperaturze pokojowej. Badania mikrobiologiczne wody w kierunku wykrywania większości drobnoustrojów przeprowadzano stosując metodę filtracji membranowej. Z trzynastu badanych prób wody do bezpośredniego spożycia kwalifikowało się jedenaście prób. Po 48 h przechowywania wody w temperaturze 0-4 ºC oraz w temperaturze pokojowej zaobserwowano wzrost zanieczyszczeń bakteriologicznych – zwłaszcza bakterii rosnących w temperaturze 22 ºC – tym wyższy im była wyższa temperatura przechowywania wody. W ocenianych przez nas wodach stwierdzono obecność grzybów. W trzech próbach liczebność pleśni przekraczała 1,5 x 102 j.t.k./ml. W trakcie przechowywania wody nie zaobserwowano wzrostu liczebności populacji grzybów.

 

ABSTRACT
The aim of the work was microbiological evaluation of water taken from the popular water intakes used by the inhabitants in Łódź. The examination of water was performance directly after sampling, after 48 hours of the storage at temperature 0-4 ºC and also after the storage at the room temperature. The microbiological examinations of water in the aspect of detection of majority of microbes were conducted using membrane filtration method. Among 13 evaluated samples 11 were qualified to direct consumption. After 48 hour storage at 0-4 ºC temperatures and at the room temperature an increase of bacterial contamination was observed – especially bacteria growing at temperature 22 ºC and the higher. The presence of fungi was detected in the evaluated water. In 3 samples the mould count was exceeded 1,5 x 102 cfu/ml. During the storage of water the increase of fungi population was not observed.

Downloads: 1203