PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2010, 61(2): 191-199

Ocena stanu odżywienia i sposobu żywienia osób przebywających na emeryturze do sześciu miesięcy
[Assessment of nutritional status and dietary habits persons of retired for up to six months]

Z. Goluch-Koniuszy, E. Fabiańczyk

STRESZCZENIE
Celem badań była ocena stanu odżywienia i sposobu żywienia kobiet i mężczyzn (w wieku 49-60 lat) przybywających do 6 miesięcy na emeryturze, mieszkańców województwa lubuskiego. Przeprowadzono badanie ankietowe dotyczące danych socjoekonomicznych oraz badania antropometryczne, na podstawie których wyliczono wskaźniki BMI i WHR. Wartość odżywczą średnich całodziennych racji pokarmowych emerytów oceniono na podstawie 3-dniowego zapisu. Tylko u 24% kobiet i 9% mężczyzn stwierdzono prawidłową wartość wskaźnika BMI. Problem gromadzenia tkanki tłuszczowej wisceralnej dotyczył 58,6% kobiet i 84,2% mężczyzn. W całodziennych racjach pokarmowych (CRP) badanych emerytów zawartość energii i większości składników odżywczych odbiegała od wartości zalecanych. Analiza statystyczna wykazała istotne różnice w sposobie żywienia kobiet i mężczyzn. Badania wskazują na potrzebę wprowadzenia prozdrowotnej edukacji żywieniowej wśród emerytów.

ABSTRACT
 The research aimed at evaluation of the nutritional status and dietary habits of women and men (aged 49-60) who were retired for up to six months, inhabitants of Lubuskie Voivodship. A research inquiry in the form of questionnaire was made concerning social, economical and anthropometric data which was the base for calculating the BMI and WHR indices. Nutritional value of diet was evaluated on the base of three-day records. Proper BMI index has been ascertained only in 24% of women and 9% of men. The problem of accumulation of visceral fat tissue concerned 58.6% of women and 84.2% of men. In the diet of the retired people under research the content of energy and most nutritive ingredients differed from the values advised. Statistical analysis has shown essential differences in the nutrition of men and woman. The research has showed the need to introduce the pro-health nutrition education among the retired people.

Downloads: 1133