PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2005, 56(3): 245-251

Ocena spożycia wybranych witamin i składników mineralnych u kobiet w ciąży
[Evaluation of selected vitamins and minerals intake in pregnant women]

J. Hamułka, A. Wawrzyniak

STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena spożycia wybranych witamin i składników mineralnych u kobiet w ciąży z Warszawy i województwa mazowieckiego. Badania przeprowadzono w latach 2002-2003 wśród 100 kobiet w wieku 18-40 lat. Do oceny sposobu żywienia zastosowano metodę 24-godzinnego wywiadu, trzykrotnie powtórzonego. Oceniane racje pokarmowe charakteryzowały się zbyt niską zawartością witamin z grupy B, a zwłaszcza folianów (53% zalecanych wartości) oraz witaminy B1 (70%) i B2 (82%), natomiast zbyt wysoką zawartością witaminy A i E. W przypadku składników mineralnych odnotowano niską zawartość żelaza, miedzi, cynku i wapnia, natomiast wysoką zwartość fosforu oraz nieprawidłowy stosunek wapnia do fosforu (0,22).

 

ABSTRACT
Evaluation of vitamins and minerals intake in pregnant women from Warsaw and Mazowsze region was performed. The study was done in 2002-2003 with participation of 100 women, aged 10-40 years. The information about food intake was collected using 24-hour recall three times repeated. The study showed too low intake of vitamins of group B, especially folates (53% recommended value), vitamin B1 (70%), vitamin B2 (82%). Intake of fat-soluble vitamins A and E was too high, above recommendation. Daily diet of pregnant women contained too low level of iron, copper, zinc and calcium, and too high phosphorus, and incorrect calcium and phosphorus ratio (0.22).

Downloads: 1020