PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2011, 62(4): 389-396

Ocena spożycia wielonienasyconych kwasów tłuszczowych n-3 wśród zdrowych dorosłych osób w odniesieniu do aktualnych norm żywienia
[Dietary intake of n-3 polyunsaturated fatty acids in healthy adults in relation to current recommended intake]

B. Jabłonowska, B. Dłużniewska, A. Jarosz, G. Nowicka

STRESZCZENIE
Wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 (PUFA) zajmują szczególne miejsce w rozważaniach na temat efektów biologicznych składników diety. Ich rodzaj i ilość w diecie wpływa na przebieg licznych procesów biochemicznych determinując rozwój i działanie organizmu. Celem pracy była ocena spożycia n-3 PUFA, ze szczególnym uwzględnieniem długołańcuchowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (LCn-3 PUFA) oraz wskazanie ich źródeł w diecie badanych. Badania przeprowadzono w grupie 182 dorosłych osób. Oceny spożycia n-3 PUFA dokonano w oparciu o trzydniowe zapisy spożycia. Dane analizowano przy użyciu programów komputerowych Dieta 2 i Dieta 4 oraz Tabel składu i wartości odżywczej żywności. Rozkłady spożycia wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w odniesieniu do aktualnych norm, wskazują, że diety ponad 40% badanych zawierają poniżej 1g ALA, a diety ponad 50% badanych mniej, niż 100 mg LCn-3 PUFA, przy czym ok. 60% spożywało średnio dziennie mniej niż 10 mg DHA.

ABSTRACT
 The health benefits of n-3 PUFA and especially long-chain n-3 PUFA are well recognized and recommendation of their dietary intake for general population are elaborated. However, there is still a need for assessment of LCn-3 PUFA intake in different population groups. The aim of this study was to assess intake of n-3 PUFA, particularly long-chain n-3PUFA (LCn-3 PUFA) and to identify their major sources in diets of healthy subjects. The studied group consisted of 182 adults, both men and women. Assessment of n-3 PUFA dietary intake was based on individual 3-day records. Data were analyzed using updated polish food composition tables and “Dieta 2” and “Dieta 4” Software. It was found, that more than 40% of studied subjects consumed daily less than 1 g ALA, about 50% - less than 100 mg LCn-3 PUFA and about 60% less than 10 mg DHA.

Downloads: 1528