PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2011, 62(3): 301-306

Ocena spożycia warzyw i owoców w grupie 50-letnich mieszkańców Wrocławia
[Assessment of fruit and vegetable intake among the 50-year-old population of Wroclaw.]

R. Ilow, B. Regulska-Ilow, D. Misiewicz, D. Różańska, A. Kowalisko, J. Biernat

STRESZCZENIE
Oceniono spożycie warzyw i owoców w grupie 50-letnich mieszkańców Wrocławia oraz wpływ wykształcenia na spożycie tych produktów. Badaną grupę stanowiło 1520 mieszkańców Wrocławia (879 kobiet i 641 mężczyzn) w wieku 50 lat, którzy w 2008 r. wzięli udział w Programie Profilaktyki Chorób Sercowo-Naczyniowych, zorganizowanym przez Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Do oceny spożycia warzyw i owoców posłużył wywiad żywieniowy częstotliwościowo- -ilościowy. Średnie dzienne spożycie warzyw i owoców przez kobiety wynosiło 289,4 g, a przez mężczyzn 209,1 g. Kobiety spożywały istotnie statystycznie więcej warzyw, owoców oraz sumy warzyw i owoców w porównaniu z mężczyznami. Odnotowano wpływ poziomu wykształcenia na spożycie warzyw i owoców w badanej grupie wrocławian.

ABSTRACT
 Intake of fruit and vegetable among 50-year-old population of Wroclaw and the impact of education level on the consumption of fruits and vegetables was assessed. The study group was 50-year-old, 1520 inhabitants of Wroclaw (879 women and 641 men), who participated in 2008 in the Cardiovascular Diseases Prevention Program organized by the Health Division of the Municipal Office in Wroclaw. To assess fruit and vegetable intake Food Frequency Questionnaire (FFQ) was used. The mean daily intake of vegetables and fruit was 289,4 g for women and 209,1 g for men. Women consumed significantly more vegetables, fruits, and the amounts of fruits and vegetables compared with men. The impact of educational level on fruit and vegetable consumption in the study group was found.

Downloads: 1001