PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2012, 63(1): 105-110

Ocena sposobu żywienia uczennic Szkoły Baletowej Fundacji Artystycznej w Krakowie
[The estimation of nutrition habits of Ballet School students in Krakow]

G. Żuława, W. Pilch

STRESZCZENIE

Wprowadzenie. Istnieje duży nacisk kulturowy na ideał szczupłej sylwetki. Szczególnie podatne na takie wpływy są dziewczęta i młode kobiety, których kariera zawodowa związana jest z koniecznością utrzymania niskiej masy ciała i odpowiedniej budowy. Problem dotyczy szczególnie młodych tancerek, uczennic szkół baletowych, modelek oraz zawodniczek niektórych dyscyplin sportu. Aby osiągnąć zawodowy sukces, kobiety te muszą odznaczać się wdziękiem ruchów oraz „nienaturalną” szczupłością, zwykle będącą rezultatem stosowania specjalnej diety. 
Cel badań. Celem badań była ocena sposobu żywienia uczennic szkoły baletowej oraz porównanie otrzymanych wyników z obowiązującą normą żywieniową. 
Materiał i metody. Badaniami objęto 14 dziewcząt, u których dokonano pomiarów biometrycznych ciała. Zmierzono wysokość (BH) oraz masę ciała (BM) i wyliczono BMI (Body Mass Index), a uzyskane wyniki porównano z wartościami referencyjnymi. Uczennice przez okres 10 dni notowały rodzaj i ilość spożywanych pokarmów. Obliczeń ilości energii oraz poszczególnych składników pokarmowych z dokonano za pomocą programu komputerowego Food 3. 
Wyniki. Porównując zawartość składników pokarmowych w całodziennych racjach pokarmowych badanych dziewcząt w stosunku do zalecanych norm, stwierdzono niedobory tłuszczów, błonnika jak również K, Ca, Fe, Mg, oraz witamin: B1 i PP . 
Wnioski. Niewłaściwa dieta, w której występują niedobory składników odżywczych może być przyczyną nieprawidłowego rozwoju organizmu.

ABSTRACT
 
Background. There is a considerable cultural pressure towards a slim body silhouette. Girls and young woman whose professional carrier depends on their low body weight and sharp looking posture are especially vulnerable to such trends. This problem is especially acute in girls attending to ballet schools, professional dancers and in some sportswoman who are expected to move with charm and appear unnaturally slim, usually being the result of special nutrition. 
Objective. The aim of this study was the evaluation of the nutritional habits of ballet school students and to compare the results with the current nutritional norms. 
Material and method. 14 girls, ballet dancers, participated in this study. Before the study their body high (BH) and body mass (BM) were measured for the calculation of BMI (Body Mass Index). The girls were asked to make notes, during 10 days, on the amount and kind of food they consumed. The energy and amounts of selected nutrients were calculated by the computer program Food 3 . 
Results. The results show the deficiency in fats, fibre, minerals like K, Ca, Fe, Mg and some vitamins B1 and PP. 
Conclusions. Improper diet, deficient in several basics nutrients may results in incorrect physical development of attendees of ballet schools.

Downloads: 1183