PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2009, 60(1): 59-64

Ocena sposobu żywienia studentów Akademii Rolniczej w Szczecinie w 2006 roku. Cz. I. Spożycie wybranych składników odżywczych i stan odżywienia
[Nutrition mode evaluation among the University of Agriculture students in Szczecin in 2006. Part I. The consumption of selected nutrients and nourishment state.]

T. Seidler, M. Szczuko

STRESZCZENIE
Celem badań była ocena składu racji pokarmowych i stanu odżywienia 126 studentów (111 kobiet i 15 mężczyzn) Akademii Rolniczej w Szczecinie. Informacje na temat spożycia żywności pozyskano metodą wywiadu z ostatnich 24 godzin przed badaniem. Wyniki wykazały, że racje pokarmowe zawierały za mało większości spośród analizowanych składników pokarmowych (u studentek 17, a u studentów – 10 na 24 składniki pokarmowe). Najniższy odsetek realizacji normy stwierdzono w przypadku witaminy D, miedzi, wapnia i błonnika (22 – 63,4% RDA). Sód, fosfor, witaminy A i B12 spożywane były w nadmiarze (143,6 - 481%). Większość studentów objętych badaniami (66,6 – 69,8%) miała prawidłową masę ciała.

 

ABSTRACT
The aim of the study was the evaluation of nutrients contents in daily food rations and state of nourishment of 126 students (111 women, 15 men) from Szczecin University of Agriculture. The supply of 24 nutrients was determined by 24-hours nutritional interview method. It was shown, that student’s diets were characterized by inappropriate proportion of majority analyzed nutrients (women – 17, men – 10). The lowest intake concerned vitamin D, copper, calcium and fiber (22 – 63,4% of RDA) and the biggest: sodium, phosphorus, vitamin A and B12 (143,6-481%). Body mass index has shown that the body weight of 66,6 – 69,8% of the examined students was in accordance with the norms.

Downloads: 1302