PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2009, 60(1): 65-68

Ocena sposobu żywienia i aktywności fizycznej uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku
[Evaluation of nutrition and physical activity of students in Gastronomic School in Białystok]

A. Charkiewicz, W. Charkiewicz, A. Szpak

STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena sposobu żywienia i aktywności fizycznej uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku. Kwestionariusz ankiety przeprowadzono w kwietniu w 2008 roku wśród 74 uczniów. Obliczono wartość energetyczną i zawartość głównych składników odżywczych diety i porównano je z normami. Diety uczniów zawierały prawidłową wartość energetyczną i zawartość białka, tłuszczów oraz węglowodanów. Umiarkowaną aktywnością fizyczną charakteryzowało się jedynie 58% dziewcząt i 61% chłopców. Badani uczniowie powinni skorygować sposób odżywiania i zwiększyć aktywność fizyczną.

 

ABSTRACT
The aim of this study was to estimate nutrition and physical activity in students of Gastronomic School in Białystok. Questionnaire about nutrition and physical activity took on April 2008 in 74 students. The content of energy and main nutrition values were calculated and compared to the recommended values. Students diet included normal of energy, protein, fats and carbohydrates. Only 58% girls and 61% boys had intensive physical activity. Change of nutrition and moderate in physical activity is recommended for the students.

Downloads: 913