PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2008, 59(3): 335-341

Ocena sposobu żywienia gimnazjalistów z Oleśnicy
[Assessment of dietary intake of lower secondary school students from Oleśnica]

R. Ilow, B. Regulska-Ilow, K. Płonka, J. Biernat Katedra

STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena sposobu żywienia gimnazjalistów. Grupę badaną stanowiło 113 uczniów gimnazjum z Oleśnicy, w tym 65 dziewcząt i 48 chłopców. Badanie przeprowadzono metodą bieżącego notowania jadłospisów w ciągu 3 dni. Stwierdzono, że średnia całodzienna racja pokarmowa (CRP) badanych dziewcząt nie pokrywała zapotrzebowania na: jednonienasycone i wielonienasycone kwasy tłuszczowe, wapń, żelazo, miedź oraz tiaminę i niacynę. Średnia CRP badanych chłopców pokrywała zapotrzebowanie na składniki pokarmowe. Procent energii pochodzącej z tłuszczów w średniej CRP badanych był niezgodny z zaleceniami. Spożycie tłuszczów pokrywało w zbyt dużym procencie całodobowe zapotrzebowania na energię, natomiast procent energii pochodzącej z węglowodanów był na najniższym poziomie zaleceń. Skład kwasów tłuszczowych dostarczanych ze średnią CRP dziewcząt i chłopców był nieprawidłowy. W obu badanych grupach stwierdzono nadmierne spożycie nasyconych kwasów tłuszczowych i cholesterolu.

 

ABSTRACT
The aim of the study was to evaluate the dietary intake of lower secondary school students. The study group involved 133 students from lower secondary school in Oleśnica, including 65 girls and 48 boys. The study was performed by means of 3-day food records. Daily Food Ration (DFR) in the investigated girls were found not to fulfill the daily requirement for monounsaturated and polyunsaturated fatty acids, calcium, iron, copper as well as thiamin and niacin. Average DFR of the investigated boys filled the daily requirements for nutrients. The percentage of energy from fats and carbohydrates in the average DFR of the investigated subjects was incompatible with the requirements. The daily requirements for energy were fulfilled in too high percentage by the intake of fats while the percentage of energy coming from carbohydrates was too low. The composition of fatty acids in mean DFR of girls and boys was wrong. Both study groups revealed too high intake of saturated fatty acids and cholesterol.

Downloads: 1173