PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2010, 61(4): 367-372

Ocena pobrania azotanów (III) i azotanów (V) w grupie studentów
[Evaluation of nitrites and nitrates food intake in the students’ group]

A. Wawrzyniak, J. Hamułka, I. Pankowska

STRESZCZENIE
W pracy dokonano oceny pobrania azotanów(III) i azotanów(V) z żywnością w grupie studentów w 2008 roku. Badania wykonano z wykorzystaniem kwestionariusza spożycia żywności, tj. trzydniowego bieżącego notowania oraz dostępnych danych literaturowych dotyczących zawartości azotanów(III) i (V) w produktach spożywczych. Wyliczone średnie pobranie tych związków odniesiono do dopuszczalnego dziennego pobrania (ADI). Wykazano, że pobranie azotanów(III) wynosiło średnio 1,7 mg NaNO2/osobę/dzień, co stanowiło 28,0% wartości ADI, a w przypadku azotanów(V) 77,3 mg NaNO3/osobę/ dzień, co stanowiło 25,1% dopuszczalnych ilości. Największe pobranie azotanu(III) sodu odnotowano z przetworów mięsnych, które wnosiły do diety 56,5% tych związków oraz produktów zbożowych (20%). Azotan(V) sodu głównie pochodził z warzyw i przetworów warzywnych, wnoszących do diety 76,1% ogólnej jego ilości, w tym ziemniaki dostarczały 17,1%, kapusta 15,5%, buraki 13,7% ich ilości. Mężczyźni pobierali z całodzienną racją pokarmową 2,4-krotnie więcej azotanów( III) w stosunku do kobiet. Pobranie azotanów(V) nie różniło się istotnie statystycznie u kobiet i mężczyzn.

ABSTRACT
 The aim of study was to determine the intake of nitrites and nitrates in daily food rations of the students’ group in 2008 using 3-day dietary food records method and literature mean values of nitrates and nitrites in food products. Intakes of these compounds were calculated and compared to acceptable daily intake (ADI). The average intake of nitrites was 1.7 mg NaNO2/per person/day (28.0% of ADI), nitrates 77.3 mg NaNO3/per person/day that means 25.4% of ADI. The largest nitrites food intake was noticed for meat products supplied 56.5% of nitrites and cereals (20%). Whereas vegetables and their products supplied 76.1% of nitrates: potatoes 17.1%, cabbage 15.5%, beetroots 13.7%. Calculated nitrites intake for men was 2.4 higher than for women. There were no significant differences of nitrates intake between men and women groups.

Downloads: 1099