PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2010, 61(3): 329-333

Ocena mikrobiologiczna skuteczności dezynfekcji chemiczno-termicznej bielizny szpitalnej zanieczyszczonej krwią
[Microbiological assessment of efficiency chemothernal disinfection of blood contaminated hospital textiles]

E. Röhm-Rodowald, B. Jakimiak, M. Podgórska, A. Chojecka

STRESZCZENIE
W procesie prania bielizny szpitalnej zanieczyszczonej krwią powinna być stosowana dezynfekcja termiczna. Obecnie jest coraz więcej bielizny szpitalnej wykonanej z materiałów bawełniano-poliestrowych, które nie mogą być poddane działaniu wysokiej temperatury-dezynfekcji termicznej. Przeprowadzanie dezynfekcji chemiczno-termicznej w coraz niższych temperaturach stwarza drobnoustrojom większą możliwość przeżywania procesu prania. Celem badań było przygotowanie nowej metody oceny mikrobiologicznej chemiczno-termicznej dezynfekcji w procesie prania bielizny szpitalnej zanieczyszczonej krwią. W badaniach określano działanie bakteriobójcze środków przeznaczonych do chemiczno-termicznej dezynfekcji w procesie prania symulując w laboratorium procesy prania zgodnie z metodą PZH –DF/05/03. W celu określenia efektu bakteriobójczego dla bielizny szpitalnej zanieczyszczonej krwią zastosowano bawełniane nośniki zaszczepione Enterococcus faecium oraz substancje obciążające - wysokie stężenia albuminy i/lub erytrocytów baranich, imitujące ludzka krew. Badania wykazały, że działanie bakteriobójcze środków do chemiczno-termicznej dezynfekcji bielizny szpitalnej o dużym zanieczyszczeniu organicznym (krew, itp.) powinny być oceniane metodą nośnikową w następujących warunkach: organizm testowy - Enterococcus faecium, substancje obciążające – 6g/l albuminy dodawanej do preparatu.

ABSTRACT
 Thermal disinfection should be applied to laundering procedures of hospital textiles contaminated with blood. Currently, there is an increasing number of hospital textiles composed of cotton-polyester blends that cannot endure high temperatures of thermal disinfection. Besides, decreasing the temperature of chemothermal disinfection enhances the possibility of microorganisms to survive the laundering procedure. The aim of this study was to prepare a new method for the microbiological evaluation of disinfecting laundering procedures for hospital textiles contaminated with blood. The bactericidal activity of chemical disinfectants for chemothermal disinfection was determined by simulating a laundering procedure for hospital textiles in the laboratory according to procedure of National Institute of Hygiene – DF/05/03. Bioindicators cotton carriers inoculated with Enterococcus faecium were used for determinating the antibacterial effects for hospital textiles contaminated with blood. High concentrations of bovine albumin and/or sheep erythrocytes were used as substrate for simulating human blood. The results showed that the bactericidal activity of chemical disinfectants for chemothermal disinfection hospital textiles in the event of massive organic contamination – heavily soiled with blood, shall be evaluated using carrier test in following conditions: test organism- Enterococcus faecium, interfering substances – 6g/l bovine albumin solution added to preparation.

Downloads: 1115