PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2008, 59(3): 343-349

Ocena diety redukującej stosowanej przez otyłe kobiety w trakcie leczenia nadmiernej masy ciała
[Assessment of realization of a reducing diet by obese women during treatment of excessive body mass]

L. Ostrowska, E. Stefańska, D. Czapska, J. Karczewski

STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena realizacji zalecanej w procesie leczenia nadwagi lub otyłości diety redukcyjnej (1500 kcal) pod względem wartości kalorycznej oraz zawartości głównych składników odżywczych, witamin i biopierwiastków. Badania przeprowadzono wśród 48 otyłych kobiet. Ocenę dziennych racji pokarmowych przeprowadzono w oparciu o tygodniowy dzienniczek żywieniowy. Uzyskane wyniki uśredniono u kazdego pacjenta i porównano z normami Instytutu żywienia i żywności w Warszawie dla osób o małej aktywności fizycznej. Stwierdzono, że średnia wartość energetyczna ocenianych jadłospisów była zgodna z zaleceniami. Jednocześnie wykazano, iż racje pokarmowe ok. 50% otyłych kobiet były wysokobiałkowe, niskotłuszczowe i niskowęglowodanowe. Biorąc pod uwagę zawartość witamin w dziennych racjach pokarmowych wykazano u większości kobiet zbyt niskie spożycie witaminy E (u 89,6% pacjentek), tiaminy (83,3%), ryboflawiny (93,7%), niacyny (60,4%), witaminy B6 (87,5%), kwasu foliowego (89,6%) oraz witaminy C (72,9%). Odnotowano, że u 47,9% kobiet spożycie witaminy A było wyższe od zalecanej normy. W diecie badanych pacjentek, w najmniejszym stopniu realizowana była norma na potas (64,6% racji poniżej normy), wapń (100% poniżej normy), magnez (64,6% poniżej normy). Natomiast zawartość sodu i fosforu w dietach większości otyłych kobiet przekraczała normy. Zbyt niską podaż odnotowano w spożyciu żelaza (u 91,7%), cynku (u 97,9%) i miedzi (u 100%). Wydaje się, że przy dłuższym stosowaniu takich jadłospisów wskazana będzie dodatkowa indywidualna suplementacja diety.

 

ABSTRACT
The study objective was to evaluate the realization of the reducing diet recommended in the treatment of overweight or obesity (1500 kcal) with regard to the caloric value and the content of basic nutrients, vitamins and bioelements. The study was conducted on a group of 48 women. Daily food rations were evaluated based on a week’s dietary register. Results were averaged in each patient and compared to the norms worked out by the Institute of Food and Feeding in Warsaw for subjects with low physical activity. The mean energetic value of the diets was found to meet the requirements. Approximately 50% of the obese women consumed high-protein, low-fat and low-carbohydrate food rations. The analysis of vitamin content in daily food rations showed insufficient intake of vitamin E (in 89.6% of women), thiamin (83.3%), riboflavin (93.7%), niacin (60.4%), vitamin B6 (87.5%), folic acid (89.6%) and vitamin C (72.9%). Vitamin A intake was higher than the recommended norm in 47.9% of women. The lowest realization was noted in the case of potassium (64.6% of rations below the norm), calcium (100% below the norm), magnesium (64.6% below the norm). However, dietary sodium and phosphate content in most obese women exceeded the norms. The intake was too low in the case of iron (in 91.7%), zinc (in 97.9%) and copper (in 100%). It seems that long-term compliance with such a diet requires additional individual supplementation.

Downloads: 1242