PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2010, 61(4): 413-418

Ocena częstotliwości oraz wartości energetycznej śniadań spożywanych przez uczniów wybranych szkół podstawowych i gimnazjalnych w Pile
[The estimation of frequency and energy value of breakfasts intake by pupils of elementary and grammar school in Piła]

J. Sadowska, A. Zakrzewska

STRESZCZENIE
Celem badań była ocena częstości spożywania i wartości odżywczej pierwszych i drugich śniadań dzieci w wieku szkolnym. Badaniami, przeprowadzonymi w maju 2008 roku, objęto 463 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych wybranych losowo z terenu miasta Piły (województwo Wielkopolskie). Analizując uzyskane wyniki stwierdzono, że większość badanych uczniów deklarowała codzienne spożywanie pierwszego śniadania, jednak tylko połowa z nich spożywała je w domu przed wyjściem do szkoły. Również II śniadanie spożywane było przez większość badanych dzieci. Wraz z wiekiem zmniejszał się odsetek uczniów spożywających śniadania, wzrastał natomiast odsetek uczniów samodzielnie je przygotowujących, co wskazuje na zmniejszenie opieki rodziców nad dorastającym dzieckiem. Wartość energetyczna spożywanych śniadań była nieprawidłowa. Pierwsze śniadania charakteryzowały się zbyt niskim, a drugie zbyt wysokim, udziałem energii w stosunku do całodziennego zapotrzebowania. Spożywane śniadania były nieprawidłowo zestawione i charakteryzowały się niskim udziałem warzyw i owoców oraz mleka i jego przetworów.

ABSTRACT
 The aim of the study was the estimation of the frequency intake and energy value of breakfasts and lunches consumed by school children. The group of 463 pupils of elementary and grammar schools selected at random from Pila was investigated in may 2008. Most of investigated pupils had declared the everyday consumption of breakfasts, however only half of them consumed it at home before turned out to school. Also lunch was consumed by the most of investigated children. Frequency breakfast intake decreased at older schoolchildren, but at a time the percentage of pupils preparing it individually increased, what suggests the diminution of the care of parents over the adolescent child. The energy value of consumed breakfasts and lunches was irregular. Breakfasts characterized with too low, and lunches too high, participation of the energy compared to recommended daily dietary allowances. Consumed breakfasts were also incorrectly composed. Breakfast vegetable and fruits and milk and its products consumption was too low.

Downloads: 1017