PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2009, 60(1): 69-73

Ocena bilansu energetycznego u kuracjuszy podczas 21-dniowego turnusu sanatoryjnego
[The evaluation of the energy balance of health resort visitors during 21-days staying in the sanatorium]

W. Pilch, G. Bałajewicz

STRESZCZENIE
Celem pracy było obliczenie bilansu energetycznego kuracjuszy podczas 21.dniowego leczenia sanatoryjnego i określenie jego wpływu na zmianę masy ciała badanych osób. W wyniku przeprowadzonych obserwacji i po dokonaniu analizy uzyskanych wyników stwierdzono, iż diety stosowane przez pacjentów były nieprawidłowo dobrane do płci. Kobiety stosowały diety o zbyt dużych wartościach kalorycznych, co spowodowało wzrost ich masy ciała oraz wzrost BMI. W grupach męskich natomiast obserwowano w większości przypadków ujemny bilans energetyczny, który spowodował obniżenie masy ciała i obniżenie BMI ale nie do wartości prawidłowych. Pobyt w sanatorium powinien nauczyć pacjenta stosowania odpowiedniej diety, a jej ustalenie zależne od masy ciała, płci, wysokości i obciążenia fizycznego powinno być wyznaczone dokładnie przez personel medyczny.

 

ABSTRACT
The aim of the work was to count the energy balance in health resort visitors and its influence on body mass change in those patients. On the basis of observations and analysis of the obtained results it is claimed that the diets used by patients were improperly matched to their sex. Women were using diets with too high caloric value, which resulted in rise of BMI (Body Mass Index) and body mass. On the other hand, in the group of males the energy balance was negative. These caused the reduction of BMI and body mass, but not to the correct level. The stay in sanatorium should be the lesson for the patient how to use the proper diet. The correct diet which is dependant on the age, sex, height and the work load should be set more carefully by the medical staff.

Downloads: 1022