PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2015, 66(3): 261-268

Nutrition and nourishment status of Polish students in comparison with students from other countries.
[Nutrition and nourishment status of Polish students in comparison with students from other countries.]

M. Szczuko, I. Gutowska, T. Seidler

ABSTRACT
Background.
Although Poland belongs to the economically developed countries, social transformations affect people’s incomes and, consequently, their diets, what in many cases caused development of diet-related diseases. Results of epide­miological studies among students show symptoms of certain civilization diseases.  

Objective. The aim of this study was to compare the intake of nutrients by Polish students in our study with the nutrients intake by students from other university centres abroad and the determination of the direct impact on health parameters of educated people.  
Material and Methods. The study involved 329 Polish students. The dietary information was collected by interview on food intake during the last 24 hours. The index of BMI and WHR were calculated using anthropometric method. 27 nutri­ents, dietary fibre and daily total cholesterol intake with the computer program „Dietetyk 2” (National Food and Nutrition Institute, Warsaw, Poland).  
Results. Both women and men consume inadequate amounts of milk and dairy products, fruits, vegetables, vitamin C and iron. The average daily intake of vitamin C and iron was below the standard of nutrition. Diets in men was characterized by excessive content of meat and in women sucrose. 35% of the students surveyed were overweight or obese. There was a lot of irregulari­ties in the diet of both women and men, but men’s diet was more balanced in terms of nutrient content than the diet of women.  
Conclusions. The delivery of thiamine, riboflavin, calcium, and vitamin C is less in Polish students than in other popula­tions compared. Nutritional mistakes and dietary habits during studies can influence the development of disease in young educated people.  
STRESZCZENIE
 

Wprowadzenie. Chociaż Polska należy do krajów rozwiniętych gospodarczo, zachodzące przemiany społeczne po wejściu do UE wpływają na dochody ludności i w konsekwencji na ich nieprawidłową dietę. Wyniki badań epidemiologicznych wśród studentów wskazują możliwość wystąpienia wielu chorób dietozależnych.  
Cel. Celem badań było porównanie sposobu żywienia polskich studentów ze sposobem żywienia studentów z innych krajów.  
Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 329 polskich studentów. Informacje na temat żywienia zbierano metodą wywiadu o spożyciu żywności z ostatnich 24 godzin. Obliczono średnie wartości wskaźników antropometrycznych BMI i WHR badanych osób z podziałem na płeć. Wyliczono zawartość 27 składników pokarmowych, błonnika oraz całodziennie spożycie cholesterolu przy użyciu programu komputerowego „Dietetyk 2” (Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa, Polska).  
Wyniki. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni spożywali niedostateczne ilości mleka i jego przetworów, warzyw i owoców oraz witaminy C i żelaza. Średnia dziennego spożycia witaminy C i żelaza była poniżej normy żywienia. Diety mężczyzn charakteryzowały się nadmierną zawartością mięsa, a kobiet sacharozy. 35% badanych studentów miało nadwagę lub oty­łość. Obserwowano wiele nieprawidłowości w sposobie żywienia zarówno kobiet jak i mężczyzn, jednak dieta mężczyzn była lepiej zbilansowana pod względem zawartości składników pokarmowych niż dieta kobiet.  
Wnioski. Zagrożeniem dla zdrowia studentów płci męskiej jest wyższe spożycie cholesterolu i sodu. Polscy studenci spo­żywali mniej tiaminy, ryboflawiny, wapnia i witaminy C, niż porównywane populacje. Błędy i nawyki żywieniowe nabyte w okresie studiów mogą wpływać na rozwój chorób u młodych wykształconych osób.

Downloads: 1207