PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2011, 62(3): 289-293

Naturalne wody mineralne i źródlane oraz soki owocowe jako źródło krzemu w pożywieniu
[Natural mineral and spring waters and fruit juices as food sources of silicon]

A. Prescha, K. Zabłocka, J. Naduk, H. Grajeta

STRESZCZENIE
Napoje, szczególnie wody mineralne, uważa się za jedno z najlepszych źródeł pokarmowych krzemu. Celem pracy było oznaczenie zawartości tego pierwiastka w butelkowanych wodach mineralnych i źródlanych oraz w sokach pomarańczowych, jabłkowych, grejpfrutowych i wieloowocowych dostępnych w handlu. Zawartość krzemu oznaczano metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z elektrotermiczną atomizacją (GF-AAS). Badane wody mineralne zawierały od 3,33 do 30,05 mg Si/dm3, wody źródlane od 3,66 do 11,23 mg Si/dm3, a soki owocowe od 0,21 do 1,93 mg/100g.

ABSTRACT
 Beverages especially mineral waters are considered as one of the best nutritional sources of silicon. The aim of this work was to determine the silicon content in bottled mineral and spring waters, as well as in orange, apple, grapefruit and mixed fruit juices available on the market. The electrothermal atomic absorption spectrometry (GF-AAS) was used for the silicon determination. The silicon levels in mineral waters ranged from 3,33 – 30,05 mg Si/dm3, in spring waters ranged from 3,66 – 11,23 mg/dm3, and in fruit juices ranged from 0,21- 1,93 mg/100g.

Downloads: 3641