PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2008, 59(4): 421-427

Nasiona porzeczki czarnej po ekstrakcji nadkrytycznej ditlenkiem węgla jako potencjalny suplement diety
[Black currant seeds after supercritical carbon dioxide extraction as a potential dietary supplement]

A. Jurgoński, J. Juśkiewicz, M. Sójka, B. Król, E. Rój, Z. Zduńczyk

STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena fizjologicznego oddziaływania nasion porzeczki czarnej po ekstrakcji nadkrytycznej ditlenkiem węgla na przewód pokarmowy oraz metabolizm u szczurów użytych jako model doświadczalny. Zastosowany preparat zawierał 25% białka ogółem i 57,9% błonnika pokarmowego oraz 4% tłuszczu. Szczury, zestawione w dwie grupy po 10 sztuk, Ŝywiono przez 4 tygodnie półsyntetycznymi dietami kazeinowymi z wysoką zawartością fruktozy (69%). Obie diety były wyrównane pod względem zawartości białka i błonnika pokarmowego. Włączenie do diety badanych nasion (10% zamiast celulozy, skrobi kukurydzianej i 2,5% kazeiny) obniżyło aktywność enzymów glikolitycznych śluzówki jelita cienkiego, a zwiększyło aktywność glikolityczną mikroflory jelita, skutkującą zwiększoną produkcją krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych w jelicie ślepym. Stwierdzono wyraźne właściwości hipoglikemizujące badanego preparatu, natomiast jego właściwości przeciwutleniające były relatywnie niskie i jedynie w nerkach stwierdzono obniżenie zawartości substancji reagujących z kwasem tiobarbiturowym.

 

ABSTRACT
The aim of this study was to estimate the physiological effects of black currant seeds after supercritical carbon dioxide extraction on the gastrointestinal tract and metabolism of rats used as an experimental model. The preparation contained 25% of total protein, 57.9% of dietary fiber and 4% of fat. Young Wistar rats divided into two experimental groups of 10 animals each, were fed for 28 days using semi-purified casein diets with a high fructose content (69%). The diets contained the same amount of protein and fiber. An inclusion of the tested seeds to the diet (10% as expense of cellulose, corn starch and part of casein) lowered the activity of glycolytic enzymes in the mucosa of the small intestine, whereas intestinal microflora elevated its glycolytic activity, and in consequence, increased production of short-chain fatty acids in the caecum. A distinct hypoglycemic actions of the tested preparation were also observed, while its antioxidant properties were found to be rather low and expressed by the decreased content of thiobarbituric acid-reactive substances in the kidney tissue.

Downloads: 971