PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2005, 56(1): 35-47

Możliwość wykorzystania zasad diety środziemnomorskiej w polskiej racji pokarmowej
[Possibility of the mediterranean diet implementation into the Polish daily food ration]

A. Gronowska-Senger, M. Smoleńska

STRESZCZENIE
Celem pracy było stworzenie racji pokarmowej opartej o produkty i potrawy polskie, a wykorzystujące zasady diety śródziemnomorskiej. Opracowano jadłospis dekadowy na poziomie ekonomicznym B dla kobiety w wieku 19-25 lat wykonującej pracę umiarkowaną. Zaproponowane racje porównano pod kątem udziału grup produktów spożywczych z grecką dietą śródziemnomorską. Obliczono wartość odżywczą i odniesiono do norm polskich. Wdrożenie zasad diety śródziemnomorskiej w rodzimej racji pokarmowej wymaga zmian struktury spożycia polegających na zwiększeniu udziału produktów pochodzenia roślinnego kosztem zmniejszenia zwierzęcych. Istnieje możliwość realizacji praktycznej tego typu żywienia w oparciu o polskie produkty i potrawy. Wartość odżywcza proponowanych racji spełniała wymogi zaleceń i norm odnośnie spożycia określonych składników odżywczych i pokarmowych.

 

ABSTRACT
The implementation of the Mediterranean diet in the Polish daily food ration using Polish food products and dishes was the main aim of the study. The 10-days menu for women aged 19-25, working moderately was elaborated at economic level B. The share of food products in these food daily rations was compared with that in Greece Mediterranean diet. Nutritive value was evaluated and composed with recommended nutrient intake. It has been shown that implementation of the Mediterranean diet in the polish food daily ration requires changes in food intake structure, by increasing plant products consumption and lowering the animal one. The possibility of the implementation of the Mediterranean diet in the Polish one using national products and dishes exists.

Downloads: 908