PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2010, 61(1): 71-74

Jakościowy sposób żywienia dzieci i młodzieży uprawiających szermierkę. Cz. II. Przerwy między posiłkami, charakterystyka dojadania
[Nutritional habits in children and adolescents practicing fencing. Part II. Characteristics of eating between meals]

W. Chalcarz, M. Radzimirska-Graczyk

STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena czasu trwania najdłuższej przerwy między posiłkami, najadania się do syta i dojadania w dni beztreningowe i treningowe przez dzieci i młodzież z klas sportowych. Badania ankietowe przeprowadzono na 141-osobowej grupie dzieci i młodzieży trenujących szermierkę w klasach sportowych w szkole podstawowej i w gimnazjum. Przy pomocy programu komputerowego SPSS 12.0 PL for Windows analizowano wpływ płci i wieku uczniów na czas trwania najdłuższej przerwy między posiłkami, najadanie się do syta i dojadanie w dni beztreningowe i treningowe przez dzieci i młodzież z klas sportowych. Stwierdzono statystycznie istotny wpływ płci i wieku uczniów na czas trwania najdłuższej przerwy między posiłkami, najadanie się do syta, dojadanie warzyw, wędlin, słodyczy i picie napojów energetycznych między głównymi posiłkami. Potwierdzono powszechność dojadania między głównymi posiłkami i zróżnicowanie w asortymencie spożywanych produktów między dziewczętami i chłopcami polegające na tym, że dziewczęta w wyższym odsetku dojadały owoce i warzywa, a chłopcy pieczywo z dodatkami niezależnie od tego czy były to dni treningowe czy beztreningowe.

ABSTRACT
 The aim of this study was to assess the longest interval between meals, eating until the feeling of satiety and eating between meals in children and adolescents who attended sports schools. The questionnaires on were filled in by 141 children and adolescents who practised fencing and attended sports classes in primary and secondary schools. The days with training and the days free of training were analysed separately. The influence of gender and age on the longest interval between meals, eating until the feeling of satiety and eating between meals on the days with training and the days free of training was analysed by means of the SPSS 12.0 PL for Windows computer programme. Gender and age had statistically significant influence on the longest interval between meals, eating until the feeling of satiety and eating vegetables, cured meat, sweets and energy drinks between meals. Eating between main meals was prevalent in the studied population. Higher percentage of girls ate fruit and vegetables between main meals, while higher percentage of boys ate sandwiches, irrespectively of the type of the day – with training or free of training.

Downloads: 1135