PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2003, 54(2): 197-205

Jakość zdrowotna racji pokarmowej mieszkańców prawobrzeżnej Warszawy w latach 1993-2001 - badanie Pol-MONICA bis Warszawa
[Nutrition quality of daily food ration of Warsaw inhabitants in 1993-2001 years. Warsaw Pol-MONICA bis project]

A. Waśkiewicz

STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena zmian sposobu żywienia i stopnia realizacji norm na witaminy i składniki mineralne w diecie mieszkańców Warszawy w okresie 8 lat. W latach 1993 i 2001 sposób żywienia oceniono u 1485 i 836 losowo wybranych mężczyzn i kobiet w wieku 35-64 lat. W badanym okresie nastąpiły istotne zmiany w składzie przeciętnej racji pokarmowej: stwierdzono spadek udziału energii pochodzącej z tłuszczów z 39,9% do 37,8% w grupie mężczyzn i z 38,2% do 35,9% w grupie kobiet, z nasyconych kwasów tłuszczowych odpowiednio z 14,0% do 12,4% oraz z 13,5% do 11,9%, wzrost odsetka energii dostarczanej przez węglowodany z 46,0% do 47,5% oraz z 47,5% do 49,6% oraz błonnika z 21,5g do 22,8g i z 15,7g do 17,5g. W 2001 roku w porównaniu do 1993 zanotowano istotny wzrost zawartości w diecie witamin C i B2, wapnia, żelaza, potasu i magnezu u obu płci, witaminy B1 u mężczyzn oraz E u kobiet. Mimo tych pozytywnych zmian nadal w 2001 roku spożycie błonnika, witamin B1 i B2 oraz analizowanych składników mineralnych utrzymywało się na niedostatecznym poziomie. Największy niedobór wystąpił w przypadku wapnia u obu płci oraz żelaza w grupie kobiet - stopień realizacji norm pozostawał na poziomie 60-67%.

 

ABSTRACT
The aim of the study was to evaluate changes in dietary habits and the realization degree of the recommended dietary allowances of vitamins and minerals intake in the diet of the Warsaw inhabitants in the 8-year period. In years 1993 and 2001 dietary habits where assessed according to 1485 and 836 randomly selected 35-64 year old men and women. Over the observation period substantial changes in food consumption pattern were noticed: the percentage of energy from fat decreased from 39.9% to 37.8% in men and from 38.2% to 35.9% in women, the percentage of energy from saturated fatty acids decreased from 14.0% to 12.4% in men and from 13.5% to 11.9% in women, the percentage from carbohydrates increased from 46.0% to 47.5% and from 47.5% to 49.6% and dietary fibre intake from 21.5g to 22.8g and from 15.7g to 17.5g respectively. In 2001 in comparison with 1993 intakes of vitamins C and B2, calcium, magnesium, potassium and iron were higher in both genders, vitamin B1 in men and E in women. Despite those positive changes still in year 2001 fibre, vitamins B1 and B2 and analized minerals intake was on too low level. The highest deficiency has been noticed in calcium intake in both genders and iron in women- the realization degree of recommended intake has stayed on 60-67% level.

Downloads: 841