PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2013, 64(1): 55-59

Intakes of folic acid from dietary supplements and fortified products in students
[Intakes of folic acid from dietary supplements and fortified products in students]

E. Sicińska, K. Bojarska

ABSTRACT

Background. A great variety of dietary supplements and fortified products, containing folic acid, are widely available to satisfy the market demand for supplementing the diet with this vitamin. 
Objective. To assess folic acid intake from dietary supplements and fortified products in students. 
Materials and methods. The study was performed between October 2010-April 2011 on 314 university students aged 19- 34 years, excluding pregnant or lactating women. Self-administered questionnaire was used to collect information about health, lifestyle and use of dietary supplements during previous month (frequency and doses) and frequency and portion of the fortified products consumed. 
Results. Diets were supplemented by folic acid by almost 13% of respondents; the average intake was 148 ± 99.7 μg/person/ day, (range 10-400 μg). Products fortified with this vitamin were used by 89% students with an average intake of folic acid 83.7 ± 101 μg/person/day, (range 0.3-660 μg); about a quarter of these subjects were however unaware that they were consuming fortified products. Both product types were used together by 11% students. Among these subjects the average folic acid intake was the highest (233 ± 151 μg/person/day, range 12.3–678 μg); with 66% originating from supplements and 34% from fortified products. There were no instances of folic acid being consumed above the tolerable upper intake level (UL), of 1000 μg/day. 
Conclusions. It is necessary to warn the public that overconsumption of folic acid, (through dietary supplements, enriched food), may be hazardous to health, since many people combine such multiple products.

 

STRESZCZENIE

Wprowadzenie. Szeroki asortyment suplementów diety i produktów wzbogaconych w kwas foliowy na rynku powoduje, że uzupełnianie diety tą witaminą staje się powszechne. 
Cel pracy. Oszacowanie spożycia kwasu foliowego w formie suplementów diety i produktów wzbogaconych przez wybraną grupę studentów. 
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono w okresie październik 2010r. – kwiecień 2011r. Wzięło w nim udział 314 studentów w wieku 19-38 lat. Respondenci wypełniali kwestionariusz, który zawierał pytania dotyczące zdrowia, stylu życia, stosowania suplementów diety w ciągu ostatniego miesiąca oraz częstotliwości spożycia produktów wzbogaconych wraz z wielkościami spożywanych porcji. 
Wyniki. W badanej grupie studentów stosowanie suplementów diety zawierających kwas foliowy zadeklarowało prawie 13% osób, średnie spożycie wynosiło 148 ± 99,7 μg/os/d (zakres 10-400 μg). Natomiast produkty wzbogacone tą witaminą spożywało 89% badanych, średnie spożycie było 83,7 ± 101 μg/os/d (zakres 0,3 - 660 μg). Stwierdzono, iż ponad ¼ respondentów nie była świadoma faktu, że spożywa produkty wzbogacone. Jednocześnie suplementy diety i produkty wzbogacone kwasem foliowym stosowało 11% osób. Średnie pobranie witaminy w tej grupie było najwyższe (233 ± 151 μg, zakres 12,3 – 678 μg). 
Wnioski. U żadnej osoby spożycie łącznie z obu źródeł nie przekroczyło górnego tolerowanego poziomu (UL). Istnieje potrzeba informowania społeczeństwa o zasadach prawidłowego stosowania dodatkowych źródeł składników odżywczych, aby nie dopuścić do nadmiernego ich spożycia.

Downloads: 1274