PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2014, 65(3): 213-220

Influence of daily diet on ascorbic acid supply to students.
[Influence of daily diet on ascorbic acid supply to students.]

M. Szczuko, T. Seidler, E. Stachowska, K. Safranow, M. Olszewska, K. Jakubowska, I. Gutowska, D. Chlubek

ABSTRACT

Background. Researchers suspect that the accepted adequate ascorbic acid plasma concentration is not being met even after dietary intake of the recommended amount of vitamin C. Current dietary intake recommendation in Poland is 60 mg per day for women and 75 mg per day for man (EAR), while in Western Europe and North America is higher and amounts to 75-90 mg per day.  
Objective. The paper aimed at studying a correlation between composition of nutrients in daily diet and plasma vitamin C levels in university students.  
Materials and methods. This study examined diet composition and the nutritional status of ascorbic acid in plasma of 120 university students in Szczecin, Poland. Ascorbic acid was determined in blood plasma using HPLC method. The information concerning diet composition was collected using the method of “7-days food record” prior to blood collection.  
Results. Plasma ascorbic acid deficiency (<40 μmol/L) was observed in 23% of women and 28% of men. The average plasma ascorbic acid concentration was 48.65 μmol/L in women and 45.61 μmol/L in men. The average intake of vitamin C in women with observed deficiency was average 46.55 mg/day, whereas in men it was 48.56 mg/day.  
Conclusions. The recommendation of dietary intake of vitamin C in Poland is low in comparison to other countries. Pop¬ulation-based studies are necessary to determine the actual demand for vitamin C in various population groups in Poland.
 
STRESZCZENIE
 
Wprowadzenie. Badacze podejrzewają, że przyjęte odpowiednie stężenie kwasu askorbinowego w osoczu nie jest spełnione nawet po spożyciu zalecanej ilości witaminy C. Aktualna norma spożycia witaminy C w Polsce wynosi 60 mg/dzień dla kobiet i 75 mg/dzień dla mężczyzn (EAR), podczas gdy w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej jest większa i wynosi 75-90 mg dziennie.  
Cel badań. Celem pracy było zbadanie korelacji między składnikami pokarmowymi całodziennej racji pokarmowej a wi¬taminą C u studentów.  
Materiał i metody. Badano skład diety oraz zawartość witaminy C w osoczu 120 studentów ze Szczecina. Stężenie kwasu askorbinowego oznaczano w surowicy krwi za pomocą HPLC. Informacje dotyczące żywienia zebrano stosując metodę 7 dniowego zapisu żywieniowego przed pobraniem krwi.  
Wyniki. Niedobór kwasu askorbinowego w osoczu (< 40 μmol/L) wystąpił u 23% kobiet i 28% mężczyzn. Średnie stężenie kwasu askorbinowego w osoczu wynosiło 48.65 μmol/L u kobiet i 45,61 μmol/L u mężczyzn. U kobiet, u których stwierdzo¬no niedobór witaminy C, jej średnie spożycie z dietą wynosiło 46,55 mg/dzień, podczas gdy u mężczyzn 48,56 mg/dzień.  
Wnioski. Zalecana w Polsce norma dziennego spożycia witaminy C jest niska w porównaniu z innymi krajami. Konieczne są badania populacyjne w celu określenia rzeczywistego zapotrzebowania na witaminę C wśród różnych grup społecznych w Polsce.

Downloads: 1662