PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2005, 56(3): 253-258

Ilościowa i jakościowa ocena zbiorowego żywienia młodzieży w wieku 16-18 lat na wakacyjnym obozie sportowym
[Quantitative and qualitative evaluation of the group nourishment in 16-18 aged youth on a summer sports camp]

M. Gacek, M. Fiedor

STRESZCZENIE
Przedmiotem pracy jest ilościowa i jakościowa ocena dekadowych jadłospisów, realizowanych w żywieniu nastoletniej młodzieży na wakacyjnym obozie rekreacyjnosportowym. Oceniono także kształtowanie się wskaźnika względnej masy ciała (BMI) u uczestników obozu (165 dziewcząt i 131 chłopców). Planowane na wakacyjnym obozie jadłospisy dekadowe nie zapewniały zbilansowania podaży niektórych składników odżywczych.

 

ABSTRACT
The purpose of this work was an attempt to evaluate the way of group nourishment among the teenage youths on a summer sports camp with respect to quantity and quality of food. The distribution of BMI rate among 165 girls and boys – the participants of the camp was also estimated. The research showed that the analyzed decade menus were typically correct considering the average energetic value, they contained the over standard amounts of protein and phosphorous, insufficiency analyzed menus received 21 points according to Starzynska’s scale (satisfactory grade).

Downloads: 832