PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2017, 68(3): 261-268

Glycemic load and carbohydrates content in the diets of cancer patients.
[Glycemic load and carbohydrates content in the diets of cancer patients.]

A.Czekajło, D. Różańska, A. Mandecka, K. Konikowska, M. Madalińska, A. Szuba, B. Regulska-Ilow

ABSTRACT

Background: Glycemic load (GL) is used to evaluate how various food products affect blood sugar level. According
to some studies, high dietary GL may increase the risk of cancer development and recurrence.
Objective: The aim of the study was to assess dietary glycemic load and intake of carbohydrates derived from
various food products by patients staying on an oncological ward.
Material and methods: The study group included 100 cancer patients aged 19-83 years (59.6 ± 11.3 years). GL,
energy and nutrient intake was estimated based on the data from the Food Frequency Questionnaire (FFQ). The
correlations between dietary GL and consumption of 18 groups of products were assessed.
Results: The average GL per 1000 kcal was 61.0 ± 8.6 g in the diets of men and 56.2 ± 9.5 g in the diets of women. High
GL (>120 g) was observed in 76% of analyzed diets. The diets of men had higher GL, energy and sucrose content than
the diets of women. Men, in comparison to women, consumed more refined grain products (144.1 ± 78.2 g vs. 95.5 ±
67.8 g), beverages (236.4 ± 344.7 g vs. 69.2 ± 173.0 g), honey and sugar (28.0 ± 22.2 g vs. 16.7 ± 18.0 g), dark chocolate
(4.5 ± 4.5 g vs. 3.9 ± 6.7 g), sweets (66.1 ± 56.6 g vs. 38.8 ± 39.5 g) and soups (313.3 ± 105.3 g vs. 260.8 ± 160.3 g).
Conclusions: Analyzed diets were characterized by high GL and simple sugars content. Men consumed more refined
and sweetened products than women. The improvement of knowledge about proper nutrition is needed in studied
group of cancer patients.

STRESZCZENIE

Wprowadzenie: Ładunek glikemiczny (ŁG) jest stosowany w celu określenia wpływu spożycia poszczególnych
produktów spożywczych na poziom glikemii we krwi. Według aktualnej wiedzy, wysoka wartość ŁG diety może
zwiększać ryzyko rozwoju oraz nawrotu choroby nowotworowej.
Cel: Celem badania była ocena wartości ŁG oraz spożycia węglowodanów przez pacjentów przebywających na
oddziale onkologicznym.
Materiał i metody: Grupa badana liczyła 100 pacjentów w wieku 19-83 lata (59.6 ± 11.3 g) ze zdiagnozowaną
chorobą nowotworową. Wartość ŁG, wartość energetyczna oraz zawartość poszczególnych składników odżywczych
w diecie zostały oszacowane na podstawie danych pochodzących z kwestionariusza częstotliwości spożycia żywności
(FFQ). Zbadano korelacje pomiędzy ŁG i spożyciem produktów należących do 18 grup produktów spożywczych.
Wyniki: Średnia wartość ŁG w przeliczeniu na 1000 kcal diety wyniosła 61.0 ± 8.6 g w grupie mężczyzn i 56.2 ±
9.5 g w grupie kobiet. Zbyt wysoką wartość GL stwierdzono w 76% analizowanych diet. Diety mężczyzn charakteryzowały
się wyższą wartością ŁG, podażą energii i zawartością sacharozy niż diety kobiet. Ponadto mężczyźni
spożywali więcej rafinowanych produktów zbożowych (144.1 ± 78.2 g vs. 95.5 ± 67.8 g), napojów (236.4 ± 344.7 g
vs. 69.2 ± 173.0 g), miodu i cukru (28.0 ± 22.2 g vs. 16.7 ± 18.0 g), gorzkiej czekolady (4.5 ± 4.5 g vs. 3.9 ± 6.7 g),
słodyczy (66.1 ± 56.6 g vs. 38.8 ± 39.5 g) i zup (313.3 ± 105.3 g vs. 260.8 ± 160.3 g) niż kobiety.
Wnioski: Analizowane diety charakteryzowały się wysoką wartością ŁG oraz zawartością cukrów prostych. Badani
mężczyźni spożywali więcej rafinowanych i słodzonych produktów spożywczych niż kobiety. Ponieważ nieodpowiednia
dieta może zwiększać ryzyko rozwoju i nawrotu choroby, polepszenie stanu wiedzy na temat prawidłowego
sposobu żywienia jest niezbędne w grupie pacjentów onkologicznie chorych.

Downloads: 999