PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2007, 58(1): 7-13

Glukozynolany w profilaktyce chorób nowotworowych – mechanizmy działania
[The role of glucosinolates in the prevention of cancer – mechanisms of actions]

E. Kwiatkowska, S. Bawa

STRESZCZENIE
Żywność pochodzenia roślinnego oprócz odżywczych składników zawiera również wiele cennych składników nieodŜywczych, które mogą działać profilaktycznie oraz leczniczo w różnych chorobach cywilizacyjnych, między innymi w nowotworach. Rośliny produkują tysiące związków fenolowych jako drugorzędne metabolity, między innymi związki azotowe. Glukozynolanom przypisuje się rolę wspomagającą syntezę enzymów odtruwających, odpowiedzialnych za szybkie wydalanie z organizmu substancji rakotwórczych. Po za tym stwierdzono, że aktywują białka i enzymy fazy drugiej detoksykacji. Związki te są bardzo ważne z punktu widzenia żywieniowego i dlatego cały czas prowadzone są badania nad ich pozytywnym wpływem w walce z nowotworami.

 

ABSTRACT
Foods of plant origin, despite plenty of nutrients contain many non-nutrition compounds, which may prevent many diet-related non-communicable diseases, such as cancer. Plants produce thousands of phenolic compounds as secondary metabolites, such as nitrous compounds. Glucosinolates are responsible for the secretion of detoxifying enzymes that remove carcinogens for the organism. Furthermore, they activate proteins and II phase detoxifying enzymes. The compounds are very important that is why scientists are still investigating their beneficial note in cancer prevention and management.

Downloads: 3266