PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2011, 62(4): 413-418

Evaluation of magnesium and vitamin B6 supplementation among Polish elite athletes
[Evaluation of magnesium and vitamin B6 supplementation among Polish elite athletes]

J. Czaja, A. Lebiedzińska, M.Marszałł, P. Szefer

STRESZCZENIE
Współczesny sport wyczynowy często wymaga od zawodników ogromnego wysiłku, który przekracza ich maksymalne możliwości fizyczne i umysłowe. Sportowcy często mają złe nawyki żywieniowe i spożywają suplementy diety zawierające magnez i witaminę B6 w celu uzupełnienia niedoborów żywieniowych. Celem badań było oznaczanie zawartości magnezu i witaminy B6 w całodziennych racjach pokarmowych sportowców wyczynowych w Polsce i ocena uzasadnienia suplementacji diety. Zawartość magnezu i witaminy B6 oznaczano w 62 zebranych i 12 odtworzonych całodziennych racjach pokarmowych profesjonalnych biegaczy. Do oznaczania magnezu i witaminy B6 wykorzystano odpowiednio metodę spektroskopii absorpcyjno atomowej i HPLC. Analizowane całodzienne racje pokarmowe kobiet dostarczały 256 ± 111 mg magnezu i 2,04 ± 0,63 mg witaminy B6, podczas gdy całodzienne racje pokarmowe mężczyzn dostarczały 284 ± 58 mg magnezu i 2,12 ± 0,68 mg witaminy B6. Analiza przeprowadzona z udziałem programu komputerowego wykazała 159-181% wyższą zawartość magnezu i witaminy B6 w porównaniu do wartości oznaczonych laboratoryjnie. Wyniki badań wykazały, że analizowane całodzienne racje pokarmowe sportowców dostarczały zbyt małych ilości magnezu, co może uzasadniać suplementację diety tym pierwiastkiem. Całodzienne racje pokarmowe pokrywały natomiast dzienne zapotrzebowanie (RDA) na witaminę B6, dlatego też suplementacja diety tym składnikiem nie była uzasadniona.

ABSTRACT
 Contemporary sport requires a lot of effort from sportsmen, frequently exceeding their maximum physical and mental efficiency. Athletes often report poor dietary habits and reach for magnesium and vitamin B supplements to avoid dietary deficiencies. The aim of this study was to determine magnesium and vitamin B6 content in daily food rations of Polish athletes and to verify the justification of diet supplementation. Magnesium and vitamin B6 concentrations were determined in 62 collected and 12 reconstructed daily food rations of elite Polish runners. Flame atomic absorption spectrmetry and HPLC methods were used for quantification of magnesium and vitamin B6, respectively. The analyzed female diets provided daily 256 ± 111 mg of magnesium and 2,04 ± 0.63 mg of vitamin B6 whereas male diets provided 284 ± 58 mg of magnesium and 2.12 ± 0,68 mg of vitamin B6. Computer analysis calculated 159-181% higher content of magnesium and vitamin B6 comparing to determined laboratory values. The results of this study indicate that in the analyzed daily food rations of athletes low magnesium intake was observed, thus diet supplementation with this mineral may be justified. Daily food rations fulfilled RDA for vitamin B6, thus supplementation with this vitamin was not justified.

Downloads: 1852