PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2017, 68(1): 43-50

Evaluation of dairy products available on the Polish market in the context of nutrient profiles. Clear arguments for reformulation of foodstuffs.
[Evaluation of dairy products available on the Polish market in the context of nutrient profiles. Clear arguments for reformulation of foodstuffs.]

R. Wierzejska, M. Siuba-Strzelińska, M. Jarosz

ABSTRACT
Background. Dairy products, which are one of the main groups of products in the diet, are expected to have high nutritional value. The development of food technology often involves changing the nutritional parameters of foodstuffs.
Objective. The aim of this study was to determine the nutritional value of dairy products, in the context of nutrient profiles.
Material and Methods. The tested products included yoghurts, yoghurt drinks, kefir, cream cheeses and milk desserts available on the Polish market, basing on the information from unit product packaging.
Results. The average sugar content in the group of all products was 11 g/100 g. Milk desserts contained the largest amount of sugar (average 14.7 g/100g), whereas kefir – the smallest amount (average 6 g/100 g) (p <0.0001). Yoghurts and yoghurt drinks intended for children had higher sugar content than products for the general population (14.4 g vs. 10.5 g/100 g) (p <0.0001). As many as 75% of products were sweetened. Taking into account the natural content of lactose, the estimated amount of added sugar ranged from 6.9 - 12.3 g/100 g. The average fat content in the group of all products amounted to 3.8 g/100 g. In the view of WHO profiles, 71% of products exceeded the permissible sugar content (≤ 10 g/100 g) and 36% exceeded the permissible content of saturated fatty acids (≤ 2 g/100 g). Using more liberal profiles developed by the food industry, the proportion of such products was smaller, but still quite high (34% in case of sugar and 26% in case of saturated fatty acids). In terms of the sugar content, according to regulation introduced in Poland, only 29% of the analyzed dairy products could be offer for children at schools. Among them there are all natural (not sweetened) yoghurts and kefir and only 6% of other sweetened products.
Conclusions. There is a justified need for the reformulation of dairy products, especially in terms of added sugar.
STRESZCZENIE
Wprowadzenie: Od przetworów mlecznych, które są jedną z podstawowych grup produktów w diecie człowieka oczekuje się wysokiej wartości odżywczej. Rozwój technologii żywności często jednak pociąga za sobą zmiany parametrów odżywczych produktów.
Cel: Charakterystyka wartości odżywczej przetworów mlecznych, w kontekście wymagań profili żywieniowych.
Materiał i metody: Ocenie poddano jogurty, napoje jogurtowe, kefiry, serki i desery mleczne dostępne na rynku polskim, bazując na informacjach z opakowań jednostkowych produktów.
Wyniki: Średnia zawartość cukrów w produktach mlecznych wynosiła 11 g/100 g. Największą ilość cukru zawierały desery mleczne (średnia 14,7 g/100 g), a najmniejszą kefiry (średnia 6 g/100 g) (p <0.0001). Jogurty i napoje jogurtowe adresowane do dzieci miały większą zawartość cukru, niż produkty dla ogółu populacji (14,4 g vs. 10,5 g/100 g) (p<0,0001). Aż 75% produktów zawierało dodatek różnych form cukru. Po uwzględnieniu zawartości naturalnej laktozy oszacowana ilość cukru dodanego kształtowała się w przedziale 6,9 - 12,3 g/100 g. Średnia zawartość tłuszczu w grupie wszystkich produktów wynosiła 3,8 g/100 g. Dopuszczalną, w świetle profili WHO, zawartość cukru (≤ 10g/100 g) przekroczyło 71% produktów, a zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych (≤ 2 g/100 g) 36% produktów. Przyjmując wartości profili opracowanych przez przemysł spożywczy odsetek takich produktów był mniejszy, ale wciąż znaczny (34% w przypadku cukru i 26% w przypadku tłuszczów nasyconych). W świetle wprowadzonych ostatnio wymagań, dotyczących wartości odżywczej żywności oferowanej w szkołach, biorąc pod uwagę zawartość cukru tylko 29% analizowanych produktów mogłoby być przeznaczone dla dzieci. Wśród nich byłyby wszystkie naturalne jogurty i kefiry, a tylko 6% stanowiłby inne słodzone produkty.
Wnioski: Istnieje uzasadniona potrzeba modyfikacji receptur przetworów mlecznych, szczególnie w zakresie ilości dodawanego cukru.  


Downloads: 898