PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2007, 58(1): 35-40

Evaluation of antioxidant activity of amaranth (amaranthus cruentus) grain and by-products (flour, popping, cereal)
[Evaluation of antioxidant activity of amaranth (amaranthus cruentus) grain and by-products (flour, popping, cereal)]

P. Paśko, H. Bartoń, M. Fołta, J. Gwiżdż

STRESZCZENIE
Przedstawiono ocenę aktywności przeciwutleniającej nasion dwóch odmian szarłatu Amaranthus cruentus v. Aztek i v. Rawa oraz produktów spożywczych z niego otrzymanych (mąka, popping, płatki) w oparciu o metodę FRAP i zmodyfikowane metody ABTS i DPPH. Oznaczone wartości parametrów były skorelowane liniowo. Stwierdzono, że nasiona v. Rawa posiadały wyŜszą aktywność niż v. Aztek, wśród produktów spożywczych najwyższą zdolność antyoksydacyjną posiadały płatki zaś najniższą popping. Namaczanie nasion powodowało obniŜenie ich aktywności antyoksydacyjnej.

 

ABSTRACT
The objective of our study was evaluation antioxidant activity of Amaranthus cruentus grain and by-products (flour, cereals and popping). The evaluation was performed by FRAP, DPPH and ABTS methods. FRAP and ABTS assays gave comparable results, DPPH method gave lower values. Among by-products cereal had the highest activity as the least processed product. Additionally, antioxidant capacities of two cultivars of amaranth (varieties Aztek and Rawa) were compared and the influence of grain soaking on antioxidant properties was taken into account. It was found, that soaking decreased antioxidant activity of amaranth seed.

Downloads: 2306