PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2016, 67(2): 147-153

Employment discrimination against obese women in obesity clinic’s patients perspective
[Employment discrimination against obese women in obesity clinic’s patients perspective]

M. Obara-Gołębiowska

ABSTRACT
Background. The workplace is one of many areas of life where obese people are unfairly treated. According to the literature obese women are particularly susceptible to discrimination in employment. There is a lack of polish researches of this subject.
Objective. The main objective of this study was to analyze personal, subjective experiences related to weight bias and discrimination against obese people in the workplace of obese Polish women.
Material and Methods. The study was carried out in a hospital clinic for obesity management. A total of 420 women with BMI>30, aged 21 to 72, participated in group interviews focused on the weight bias and discrimination against obese people in the workplace.
Results. In the group of clinically obese women, 5.3% of subjects had experienced employment discrimination and 10.5% had been victims of verbal and social abuse in the workplace. The most common psycho-physical consequences of the weight stigma were emotional problems, lack of motivation and overeating in response to stress.
Conclusions. Weight-based discrimination in the workplace poses a problem in Poland. The weight stigma and occupational discrimination lead to psycho-physical discomfort which exacerbates overeating and obesity.

STRESZCZENIE

Wprowadzenie. Zjawisko dyskryminacji zawodowej osób otyłych a w szczególności kobiet jest dobrze udokumentowane w licznych badaniach amerykańskich oraz brytyjskich. Niestety brakuje opracowań tego tematu w Polsce.
Cel. Celem badań było analiza subiektywnych doświadczeń dotyczących stygmatyzacji oraz dyskryminacji zawodowej osób otyłych w grupie otyłych polskich kobiet.
Materiał i metody. Badanie odbyło się w szpitalnym oddziale leczenia otyłości. 420 kobiet z BMI>30 w wieku od 21 do 72 lat wzięło udział w wywiadach grupowych zogniskowanych na temacie stygmatyzacji oraz dyskryminacji osób otyłych w miejscu pracy.
Wyniki. W grupie klinicznej otyłych kobiet 5,3% doświadczyło dyskryminacji zawodowej natomiast 10,5% kobiet było stygmatyzowanych w sposób werbalno-relacyjny w miejscu pracy. Najpowszechniejszymi konsekwencjami psychofizycznymi okazały się problemy emocjonalno-motywacyjne oraz objadanie się jako reakcja na stres.
Wnioski. Wyniki badań sygnalizują, że podobnie jak w krajach gdzie odsetek ludzi otyłych jest najwyższy, również i w Polsce istnieje zjawisko zawodowej dyskryminacji osób otyłych. Stygmatyzacja oraz wynikająca z niej dyskryminacja w miejscy pracy powodują dyskomfort psychofizyczny, który sam w sobie utrwala otyłość.

Downloads: 1420