PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2005, 56(3): 291-297

Emisja chemiczna z podłogowych klejów wodorozcieńczalnych
[Chemical emission from water-based adhesives for flooring materials]

E. Sitko, R. Wiglusz, G. Nikel, I. Pecka, M. Cempel

STRESZCZENIE
Przeprowadzono badania emisji 2-(2-butoksyetoksy) etanolu, octanu 2-(2- butoksyetoksy) etanolu, 2-fenoksyetanolu, 2-etylo-1-heksanolu, α- i β-pinenu oraz całkowitej sumy lotnych związków organicznych z podłogowych klejów wodorozcieńczalnych w komorze (temperatura 23oC, wilgotność względna 45%, 0,5 wymiany powietrza/godzinę) przez okres 28 dni. Stwierdzono uwalnianie 2 związków z jednego kleju nawet po 28 dniach. Emisja całkowita lotnych związków organicznych w przypadku jednego kleju była bardzo niska. Niektóre kleje mogą uwalniać związki, których toksyczne działanie nie zostało dotychczas dobrze poznane.

 

ABSTRACT
Emissions of 2-(2-butoxyethoxy) ethanol, 2-(2-butoxyethoxy) ethyl acetate, 2- fenoxyethanol, 2-ethylhexanol, α-, β-pinene and total volatile organic compounds (TVOC) from water-borne adhesives for flooring materials were measured by means of emission test chamber 28 days (at 23oC, 45% relative humidity, 0,5 air exchange/hour). For one adhesive the emission of 2 compounds was observed even after 28 days. TVOC emissions for one adhesive was very low. Some of adhesives may release of compounds which toxicity data have not been evaluated.

Downloads: 1016