PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2016, 67(2): 105-111

Effect of physical activity on IGF-1 and IGFBP levels in the context of civilization diseases prevention.
[Effect of physical activity on IGF-1 and IGFBP levels in the context of civilization diseases prevention.]

M. Majorczyk, D. Smoląg

ABSTRACT
Background. Insulin-like growth factor 1 (IGF-1) is known as somatomedin C. This polypeptide hormone is functionally and structurally similar to insulin. IGF-1 effects on tissue by the IGF-1R and the insulin-like growth factor-binding protein also known as IGFBP. Abnormal IGF-1 and IGFBP signaling are positively correlated with a high risk of selected civilization diseases development. Physical inactivity is a one of the main causes of majority of chronic diseases and it is associated with eg. IGF-1 and IGFBPs level.
Objective. The aim of the study was to explanation the effect of physical activity on IGF-1 and its binding protein – IGFBPs concentration in the context of selected civilization diseases prevention. The review of clinical trial.
Material and Methods. The review of articles had published in databases: MEDLINE, EMBASE, Scopus and Web of Science until December 2015. The selected prospective studies about the effect of exercise on IGF-1 level and its binding protein IGFBP in the context of selected civilization diseases prevention were collected.
Results. The majority of the included studies indicate that mechanical loading is a key mechanism linking IGF-1/IGFBPs concentration and selected chronic diseases development. The duration and intensity of physical activity have a significant impact on IGF-1 and IGFBP serum. The highest concentration of IGF-1 in serum was after eccentric training. “Overtraining” increases unfavorable and unbound IGF-1 levels and contributes to the increased incidence of hormone-cancer and osteoarthritis.
Conclusions. Irregularity of the GH/IGF-1 axis may affect on the development of rheumatic diseases, cardiovascular diseases (regulate cardiac growth and metabolism) and metabolic syndrome.

STRESZCZENIE
Wprowadzenie. Insulinopodobny czynnik wzrostu 1 (IGF-1, insulin-like growth factor 1), zwany inaczej somatomedyną C. IGF-1 to hormon polipeptydowy, który funkcjonalnie i strukturalnie jest podobny do insuliny. IGF-1 oddziałuje na tkanki za pomocą receptora IGF-1R i białek wiążących IGFBP. Nieprawidłowości w produkcji IGF-1 i IGFBP są związane z wysokim ryzykiem rozwoju wielu chorób cywilizacyjnych. Brak aktywności fizycznej i związany z tym nieprawidłowy poziom krążącego IGF-1 przyczyniają się do rozwoju wielu przewlekłych chorób.
Cel. Celem badania była próba wyjaśnienia wpływu zmian stężenia IGF-1 i jego białka wiążącego IGFBP pod wpływem aktywności fizycznej na profilaktykę chorób cywilizacyjnych na podstawie analizy badań klinicznych.
Materiał i metody. Dokonano przeglądu artykułów opublikowanych do grudnia 2015 i zamieszczonych w bazach: MEDLINE, EMBASE, Scopus i Web of Science. Zebrano najnowsze badania prospektywne dotyczące znaczenia wysiłku fizycznego dla utrzymania prawidłowego poziomu IGF-1 i jego białka wiążącego IGFBP w kontekście profilaktyki wybranych chorób cywilizacyjnych.
Wyniki. Większość analizowanych badań wskazuje, że aktywność fizyczna regulując stężenie IGF-1 i IGFBPs wpływa na rozwój wybranych chorób cywilizacyjnych. Długość trwania i intensywność wysiłku fizycznego ma istotne znaczenie dla stężenia IGF-1 i IGFBPs. Największy wzrost IGF-1 obserwuje się w wyniku escentrycznej pracy mięśni. Stan „przetrenowania” powoduje wzrost niekorzystnego, niezwiązanego IGF-1 w surowicy. Wzrost poziomu IGF-1 niezwiązanego przyczynia się do zwiększonej zachorowalności na nowotwory hormonozależne i chorobę zwyrodnieniową stawów.
Wnioski. Nieprawidłowości osi GH/IGF-1 mogą wpływać na rozwój chorób reumatycznych, chorób układu krążenia i zespołu metabolicznego.


Downloads: 2396