PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2013, 64(1): 61-66

Effect of diet and other factors on serum adiponectin concentrations in patients with type 2 diabetes
[Effect of diet and other factors on serum adiponectin concentrations in patients with type 2 diabetes]

L. Ostrowska, J. Fiedorczuk, E. Adamska

ABSTRACT

Background. Adiponectin is a protein specific to visceral adipose tissue where its concentrations are reduced in type 2 diabetes and obesity. Many factors also determine serum levels of adiponectin such as gender, BMI, as well as diet. 
Objective. To compare the effects of consuming certain key foodstuff products on serum adiponectin concentrations between diabetic patients and suitable controls. 
Material and methods. A survey and laboratory testing was performed on 72 patients of whom (n = 21) were diabetics, whilst the control group, (n = 51) non-diabetics. Eating habits were assessed and serum adiponectin was measured in all cases. 
Results. Diabetic patients had significantly lower adiponectin levels compared to the control group; respectively (23.5±21.1 μg/ml vs. 36.5±21.1 μg/ml; p=0.02). Furthermore, women had higher concentration than men; respectively (41.3 μg/ml± 20.1 μg/ml vs. 22.0 μg/ml± 14.8 μg/ml; p=0.000). A high consumption of foodstuffs such as vegetables, vegetable oils, coffee and tea positively correlated with adiponectin concentration in serum, whilst a negative correlation was seen with consumptions of mixed bread, fried and baked dishes, alcohol, nuts and seeds. 
Conclusions. Serum adiponectin levels are related to factors such as gender, (higher in women), BMI, (higher in persons with normal body weight) and whether diabetic, (lower in people with diabetes). Multiple correlations were observed between the consumption of foodstuff product groups and serum adiponectin concentration. It is thereby suggested, that adiponectin could have a significant role to play in the treatment and prevention of diabetes and obesity.

 

STRESZCZENIE

Wprowadzenie. Adiponektyna jest białkiem swoistym dla tkanki tłuszczowej wisceralnej. Zmniejszone jej stężenie obserwuje się w cukrzycy typu 2 oraz otyłości. Istnieje wiele czynników determinujących poziom adiponektyny w surowicy krwi tj. płeć, BMI, ale również dieta.
Cel. Celem pracy była ocena wpływu spożywanych grup produktów na poziom adiponektyny w surowicy krwi osób z cukrzycą oraz grupy kontrolnej. 
Materiał i metody. Badaniem ankietowym oraz analizą laboratoryjną objęto 72 pacjentów. Grupę badaną (n=21 osób) stanowiły osoby chore na cukrzycę, natomiast grupę kontrolną (n=51 osób) stanowiły osoby bez cukrzycy. Ocenie poddano sposób żywienia oraz zawartość adiponektyny w surowicy krwi pacjentów. 
Wyniki. Adiponektyna osiągała niższe wartości u osób z cukrzycą w porównaniu do grupy kontrolnej (23,5±21,1 μg/ml vs. 36,5±21,1 μg/ml; p=0,02). Kobiety charakteryzowały się wyższym jej stężeniem w stosunku do mężczyzn (41,3 μg/ml± 20,1 μg/ml vs. 22,0 μg/ml± 14,8 μg/ml; p=0,000). Wysoka częstość spożycia produktów spożywczych takich jak: warzywa, oleje roślinne, kawa i herbata dodatnio korelowała ze stężeniem adiponektyny w surowicy krwi. Natomiast spożywanie pieczywa mieszanego, potraw smażonych i pieczonych, alkoholu, orzechów i pestek było ujemnie skorelowane ze stężeniem adiponektyny w surowicy krwi. 
Wnioski. Wykazano, że poziom adiponektyny w surowicy krwi zależy od czynników takich jak: płeć (wyższy u kobiet), BMI (wyższy u osób z prawidłową masą ciała) oraz obecności cukrzycy (niższy u osób z cukrzycą). Zaobserwowano wiele korelacji dotyczących częstości spożycia produktów, a stężeniem adiponektyny w surowicy krwi, co też może odgrywać znaczącą rolę w leczeniu oraz profilaktyce cukrzycy oraz otyłości.

Downloads: 1872