PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2007, 58(1): 15-21

Diety hipercholesterolemiczne zawierające różne tłuszcze spożywcze a lipidogram osocza szczurów
[Hypercholesterolemic diets containing different common fats and rats plasma lipids]

M. Milewska, B. Sińska, J. Gromadzka-Ostrowska

STRESZCZENIE
Celem badań było określenie wpływu wysokotłuszczowej (20%w/w) hipercholesterolemicznej (3% w/w) diety zawierającej różne tłuszcze spożywcze (margaryna ze sterolami roślinnymi, margaryna na bazie oleju rzepakowego, masło i olej słonecznikowy) na stężenie cholesterolu całkowitego, cholesterolu HDL i triacylogliceroli w osoczu. Badania przeprowadzono na szczurach Wistar karmionych przez 6 tygodni dietami doświadczalnymi. Poziom lipidów osocza oznaczano stosując testy enzymatyczne. Dodatek cholesterolu do wszystkich rodzajów badanych tłuszczów spożywczych, z wyjątkiem margaryny zawierającej sterole roślinne, miał działanie hipercholesterolemiczne, co może świadczyć o hipocholesterolemicznym działaniu fitosteroli u szczurów.

 

ABSTRACT
The aim of the study was evaluated high-fat (20% w/w), hypercholesterolemic (3% w/w) diets differing in dietary fat type (butter, margarine with stanols, margarine with rapeseed oil and sunflower oil) influence on plasma lipids profile in male Wistar rats. The results show that cholesterol enriched diets, excluding diet containing margarine with stanols, had hypercholesterolemic effects on rats.

Downloads: 1746