PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2013, 64(1): 43-48

Dietary intake of antioxidant vitamins by healthy adults in relation to current recommended intake
[Dietary intake of antioxidant vitamins by healthy adults in relation to current recommended intake]

B. Jabłonowska-Lietz, A. Jarosz, G. Nowicka

ABSTRACT

Background. The health benefits arising from antioxidant vitamins A, C and E are well recognised and their recommended dietary intake for the general population have been established. However, there is still a need for assessing antioxidant vitamin intake in different population groups. 
Objective. To assess intake of antioxidant vitamins: A, C, E and β-carotene, and to identify their major sources in the diets of healthy subjects. 
Material and methods. The study group consisted of 182 adults; both men and women from polish population. Antioxidant vitamin dietary intake was assessed by individual 3-day records. Data were analysed using updated “Polish Food Composition Tables” and ‘Dieta 5’ Software. 
Results. The average daily intake of antioxidant vitamins was: 1076 mg for vitamin A (including 46% of retinol and 55% of β-carotene), 107 mg for vitamin C and 9 mg for vitamin E. Higher dietary intake of these vitamins was observed in men compared to women. 
Conclusions. The average intake of antioxidant vitamins was found to be in recommended range, however, significant differences were observed between the lowest and the highest intake. They were related to differences in the consumption of food products recognized as major sources of vitamins A, C, E and β-carotene in study population.

 

STRESZCZENIE

Wprowadzenie. W dobie nieustannego narażenia organizmu na działanie wolnych rodników, prawidłowe działanie układu antyoksydacyjnego, a tym samym dostarczanie wraz z dietą witamin oksydacyjnych w ilościach odpowiadających zapotrzebowaniu, odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu licznych chorób cywilizacyjnych. 
Cel badań. Celem pracy była ocena spożycia witamin antyoksydacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem witamin A, C i E oraz β-karotenu, a także wskazanie ich źródeł w diecie badanych. 
Materiał i metody. Badania przeprowadzono w grupie 182 dorosłych osób. Oceny spożycia witamin dokonano w oparciu o trzydniowe zapisy spożycia. Dane analizowano przy użyciu programu komputerowego „Dieta 5” oraz Tabel składu i wartości odżywczej żywności. 
Wyniki. Średnie dzienne spożycie witamin antyoksydacyjnych wyniosło: dla witaminy A - 1076 μg, (z czego 46% z retinolu a 55% z β-karotenu), dla witaminy C - 107 mg, oraz dla witaminy E - 9 mg, przy wyższych poziomach spożycia u mężczyzn niż u kobiet. 
Wnioski. Średnie spożycie witamin antyoksydacyjnych odpowiadało zaleceniom, jednak sszczegółowa analiza wyników wykazała istnienie dużych rozbieżności między niskim a wysokim poziomem spożycia tych witamin, związanych z istotnymi różnicami w zakresie konsumpcji produktów będących głównymi źródłami witamin A, C i E oraz β-karotenu.

Downloads: 2024