PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2017, 68(1): 23-32

Dietary habits of Wroclaw Medical University students (Poland).
[Dietary habits of Wroclaw Medical University students (Poland).]

R. Ilow, B. Regulska-Ilow, D. Różańska

ABSTRACT
Background. The World Health Organization considers an unhealthy diet to be related to the risk of cardiovascular diseases development.
Objectives. The aim of this study was to evaluate dietary habits among Wroclaw Medical University students with a view towards the nutritional risk factors for cardiovascular diseases.
Material and Methods. The study was conducted between the years 2004-2012. The study group consisted of 892 women and 276 men. The respondents were asked to complete a questionnaire based on the principles outlined in “The Polish food-based dietary guidelines”.
Results. There were numerous eating habits not in compliance with the recommendations. Men failed to take ≥ 3 meals/ day (10.1% vs 6.3%) at a significantly higher frequency than women. Food products exhibiting a high glycaemic index (GI) were preferred over low GI, especially among men. About 62% of women and 75% of men failed to consume ≥ 5 portions of fruits and vegetables per day. Women chose low-fat dairy products and meat significantly more frequently than men. 73% of women and 67% of men declared that they consumed vegetable oils on an irregular basis. About 8% of women and 11% of men used salt without restrictions, while 58% and 64% respectively, used sugar to sweeten beverages.
Conclusions. Improper nutritional habits were observed in a high part of the studied students, especially among men. It is therefore strongly suggested that the rules of proper nutrition be promoted among this group.
STRESZCZENIE
Wprowadzenie. Według Światowej Organizacji Zdrowia niezdrowa dieta jest związana z ryzykiem rozwoju chorób sercowo-naczyniowych.
Cel. Celem badań była ocena zwyczajów żywieniowych studentów z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, pod kątem żywieniowych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono w latach 2004-2012. Grupa badana liczyła 892 kobiet i 276 mężczyzn. Uczestnicy badania odpowiadali na pytania zawarte w ankiecie opracowanej na podstawie “Złotej Karty Prawidłowego Żywienia”.
Wyniki. Stwierdzono, że liczne zwyczaje żywieniowe badanych studentów nie były zgodne z zaleceniami. Istotnie więcej mężczyzn niż kobiet nie spożywało zalecanych min. 3 posiłków w ciągu dnia (10,1% vs 6,3%). Produkty spożywcze charakteryzujące się wysokim indeksem glikemicznym (IG) były wybierane częściej niż produkty o niskim IG, zwłaszcza przez mężczyzn. Około 62% kobiet i 75% mężczyzn nie spożywało zalecanych min. 5 porcji warzyw i owoców w ciągu dnia. Kobiety wybierały niskotłuszczowe produkty mleczne oraz mięsne istotnie częściej niż mężczyźni. 73% kobiet i 67% mężczyzn deklarowało nieregularne spożycie olejów roślinnych. Około 8% kobiet i 11% mężczyzn dosalało potrawy bez żadnych ograniczeń, a odpowiednio 58% i 64% badanych osób używało cukier do dosładzania napojów.
Wnioski. Nieprawidłowe nawyki żywieniowe zaobserwowano u znacznej części badanych studentów, zwłaszcza wśród mężczyzn. Promowanie zasad prawidłowego odżywiania w tej grupie osób jest zatem wysoce uzasadnione.  Downloads: 1955