PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2007, 58(1): 301-305

Dietary calcium and obesity in men
[Dietary calcium and obesity in men]

A. Nowak, L. Pachocka, U. Targosz, L. Kłosiewicz-Latoszek

STRESZCZENIE
Increased calcium intake has been associated with lower body weight, BMI and adiposity, mostly in children, youth and women. In men results are inconclusive. In this study the relation between calcium intake and body weight and body fat in obese men was investigated. 200 men, the mean age 45,1 ± 9,4 y, the mean BMI 33,2 ± 4,8 kg/m2, were divided into 4 groups on the basis of their calcium/protein index. No significant differences in body weight, BMI, fat mass, percentage of body fat were found across subgroups and no significant correlations between calcium intake and body variables were stated. This study did not confirm the association between calcium intake and body weight and adiposity in men.

 

ABSTRACT
Badania wskazują, iż podaż wapnia powiązana jest z masą ciała, BMI, masą tkanki tłuszczowej. Stwierdza się to głównie u dzieci, osób młodych i kobiet, w przypadku mężczyzn badania nie dają jednoznacznych wyników. Badanie to miało na celu ocenę zależności pomiędzy spożyciem wapnia a masą ciała, BMI, masą tkanki tłuszczowej u mężczyzn z nadwagą i otyłością. Oceniana grupa liczyła 200 mężczyzn, w wieku 45,1 ± 9,4 lat, o BMI 33,2 ± 4,8 kg/m2. Podzielono ich na 4 grupy wg kwartyli współczynnika wapń/białko. Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic w masie ciała, BMI, masie tkanki tłuszczowej i procentowej zawartości tkanki tłuszczowej pomiędzy grupami spoŜycia wapnia, jak również masa ciała, BMI, masa tkanki tłuszczowej i procentowa zawartość tkanki tłuszczowej nie były statystycznie istotnie powiązane ze spożyciem wapnia. Badanie to nie wykazało istnienia statystycznie istotnego powiązania pomiędzy spożyciem wapnia a masą ciała i zawartością tkanki tłuszczowej u mężczyzn.

Downloads: 867