PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2019, 70(2): 185-193

Diet and nutritional status of elderly people depending on their place of residence
[Diet and nutritional status of elderly people depending on their place of residence]

Anna Bogacka, Angelika Heberlej, Alicja Usarek, Joanna Okoniewska

ABSTRACT
Background. The main problems in nutrition among elderly people are insufficient consumption of high energy protein and deficiencies in vitamins and minerals. Obesity or malnutrition in this age group is also common. The character of the diet of the elderly is affected by many factors, including the place of residence.
Objective.The aim of this work was to compare the diet and nutritional status of elderly people living in nursing homes and in their family homes in West Pomeranian Voivodeship region.
Material and methods.The study was performed among 48 citizens of Drawsko Pomorskie (DP) and 79 residents of Nursery Home (NH) in Żabów. For the study we used a questionnaire containing questions about anthropometric data which served to assess nutritional state. The assessment of diets of the citizens of Drawsko Pomorskie was performed based on the menus collected using a 24-hour diet recall. Energy and nutritional value of the diets of NH residents were assessed on the basis of decade menus. Obtained results were compared to current recommendations.
Results.Two examined groups comprised of both underweight and obese people. The residents of NH in Żabów consumed more energy, protein, fat, cholesterol and carbohydrates, whereas people from DP – more dietary fibre. Diets of the citizens of DP were characterized by excessive consumption of sodium, phosphorus, iron, zinc, copper and vitamins: A, B2, B6, B12 and niacin, and insufficient consumption of potassium, calcium, magnesium and vitamins: D, E, C and folates. The diets of people living in family homes were excessive in sodium, phosphorus, iron, copper and vitamins: A, B1, B6, C and niacin, and contained too little calcium, magnesium and vitamins D, E and folates.
Conclusion. It was shown that the place of residence of examined people affected their diets and nutritional status. Both in case of people living in NH and in family homes there was a risk of underweight and obesity, which could be affected by improper way of nutrition.

STRESZCZENIE
Wprowadzenie. Do głównych problemów odżywiania osób w starszym wieku należą: niedostateczna ilość spożywanego wysokoenergetycznego białka, niedobory witaminowe i mineralne. Powszechna jest również otyłość lub niedożywienie występująca w tej grupie wiekowej. Na charakter i sposób odżywiania się osób starszych wpływa wiele czynników m. in. miejsce zamieszkania.
Cel badań. Celem pracy było porównanie sposobu żywienia oraz stanu odżywienia osób starszych zamieszkałych w domu pomocy społecznej oraz w warunkach domowych na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród 48 mieszkańców Drawska Pomorskiego (DP) oraz 79 pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej (DPS) w Żabowie. Do badań użyto ankiety zawierającej dane antropometryczne, które posłużyły do oceny stanu odżywienia. Oceny sposobu żywienia mieszkańców Drawska Pomorskiego dokonano w oparciu o jadłospisy zebrane metodą wywiadu 24-godzinnego. Natomiast wartość energetyczną i odżywczą diet pensjonariuszy DPS oceniono na podstawie otrzymanych jadłospisów dekadowych. Otrzymane wyniki porównano z obowiązującymi normami.
Wyniki. W obu badanych grupach były osoby z niedowagą oraz nadmierną masą ciała. Pensjonariusze DPS w Żabowie spożywali więcej energii, białka, tłuszczu, cholesterolu oraz węglowodanów, natomiast osoby z DP – błonnika pokarmowego. Diety mieszkańców DPS charakteryzowała nadmierna ilość sodu, fosforu, żelaza, cynku, miedzi oraz witamin: A, B2, B6, B12 i niacyny, a niewystarczająca: potasu, wapnia, magnezu oraz witamin: D, E, C i folianów. Diety osób zamieszkałych w warunkach domowych miały zbyt dużo sodu, fosforu, żelaza, miedzi oraz witamin: A, B1, B6, C i niacyny, a zbyt mało wapnia i magnezu oraz witamin: D, E i folianów.
Wnioski. Wykazano, że miejsce zamieszkania osób badanych ma wpływ na ich sposób żywienia i stan odżywienia. Zarówno u osób mieszkających w DPS, jak i domach wystąpiło ryzyko niedowagi i nadmiernej masy ciała, do których mógł przyczynić się nieprawidłowy sposób żywienia.

Downloads: 848